Vindkraft
Hem >> Havsbaserad vindkraft >> Ekonomi för havsbaserad vindkraft Sitemap
Meny

Intro

Historia

Var kommer energin ifrån?

Luftens energiinnehåll

Placering

Kraftverkets uppbyggnad

Säkerhet

Ekonomi

Havsbaserad vindkraft

Framtid

Referens
Ekonomi för havsbaserad vindkraft

På senare tid har havsbaserad vindkraft blivit alltmer lönsam, främst beroende på att kostnaden för fundamenten har minskat drastiskt. Idag kostar ett 1 MW kraftverk (kabeldragning inräknat) ca 15 miljoner kronor. Beräknat på 20 års livstid, 5 % realränta och 0.1 kr/KWh i drift och underhåll får man en kostnad på 0.45 kr/kWh.

Men det verkar som kraftverk till havs kommer att ha en längre livslängd än 20 år (som ju är beräknad för landbaserade kraftverk), eftersom turbulensen till havs är betydligt lägre. Exempelvis ger en livstid på 25 år en sänkning på produktionskostnaden med 9 %, motsvarande 0.406 kr/kWh.

Vissa Danska kraftbolag väljer att gå ännu längre och räknar på en livstid om 50 år, detta kräver att fundament, torn, nav och kraftöverföringsaxlar också har en livstid på 50 år. Andra delar byts ut efter ca 25 år till en kostnad av 25 % av totala investeringskostnaden. Beräknat på detta ger det en produktionskostnad på 0.353 kr/kWh, vilket kan jämföras med dagens landbaserade vindkraftverk.
Nästa >>
Fundament till havs
Ekonomi för havsbaserad vindkraft
Webmaster: Ingemar Olofsson, Senast uppdaterad: 12-12-01 Hem