Vindkraft
Hem >> Luftens energiinnehåll Sitemap
Meny

Intro

Historia

Var kommer energin ifrån?

Luftens energiinnehåll

Placering

Kraftverkets uppbyggnad

Säkerhet

Ekonomi

Havsbaserad vindkraft

Framtid

Referens
Luftens energiinnehåll

Energin i luften som finns tillgänglig för ett vindkraftverk, beror på densiteten, diametern på rotorn, luftens hastighet och tiden.
Man kan utgå från definitionen på den kinetiska energin Ek:
Ek = ½ m.v2
där m är luftmassan och v är vindhastigheten.
Massan kan skrivas som:

m = r.V,
där r är densiteten och V luftvolymen.
Vidare är volymen:

V = A.s,
där A och s är arean respektive längden på en tänkt luftcylinder.
Längden kan också skrivas:

s = v.t,
där v är vindhastigheten och t tiden.
Arean kan också skrivas som:

Arean
där d är diametern på den cirkuära arean.
Om (1), (2), (3), (4) och (5) kombineras, fås den sökta ekvationen:

Energiinnehållet i luften
(1),
(2),(3),(4),
(5),
(6)
Se vidare hur verkningsgraden, densiteten, rotorarean och vindhastigheten påverkar energiproduktionen i ett vindkraftverk.
Nästa >>
Verkningsgrad
Densitet
Rotorarea
Vindhastighet
Webmaster: Ingemar Olofsson, Senast uppdaterad: 12-12-01 Hem