Vindkraft
Hem >> Havsbaserad vindkraft >> Fundament till havs Sitemap
Meny

Intro

Historia

Var kommer energin ifrån?

Luftens energiinnehåll

Placering

Kraftverkets uppbyggnad

Säkerhet

Ekonomi

Havsbaserad vindkraft

Framtid

Referens
Fundament till havs

Som tidigare nämnts är billigare lösningar en viktig fråga för att få havsbaserad vindkraft lönsam. En rapport gjord av danska kraftföretag och energifirmor fastställer att stål är betydligt lönsammare än betong när det gäller konstruktion av fundament i större vindparker. Man tror att det är lönsamt åtminstone ner till 15 meter, och möjligen ännu djupare. Med detta koncept kommer fundament i parker med 1.5 MW kraftverk bara att bli 10-20 % dyrare än parker med 450-500 kW. Livstiden för stålfundament väntas också bli lång. Man har jämfört konstruktionen med den på oljeriggar, och kommit fram till att livstiden kan förlängas upp till 50 år med elektriskt korrosionsskydd.

Läs vidare nedan om de olika typer av fundament som tillämpas i dagens havsbaserade vindkraft.
Nästa >>
Gravitationsfundament av betong
Gravitationsfundament av stål
Monopålfundament
Trebensfundament

Fundament till havs
Ekonomi för havsbaserad vindkraft
Webmaster: Ingemar Olofsson, Senast uppdaterad: 12-12-01 Hem