Vindkraft
Hem >> Ekonomi Sitemap
Meny

Intro

Historia

Var kommer energin ifrån?

Luftens energiinnehåll

Placering

Kraftverkets uppbyggnad

Säkerhet

Ekonomi

Havsbaserad vindkraft

Framtid

Referens
Ekonomi för landbaserad vindkraft

Man kan säga att det generellt är dyrare per installerad kilowattimme, ju mindre ett vindkraftverk är. Om man går från ett 150 till ett 600 kW kraftverk ökar priset tre gånger.
Den såkallade prisbananen med 1998 år penningvärde.
Detta beror på att arbetsstyrkan som krävs för att bygga ett 150 kW kraftverk, inte skiljer sig nämnvärt från byggandet av ett 600 kW kraftverk. Man brukar prata om "pris bananen", se figur till vänster. Här visas priserna med 1998 års penningvärde. Grovt räknat kostar ett vindkraftverk 8500 kr/installerad kilowatt, då är också installations-kostnaderna inräknade.
Den typiska arbetshästen är idag ett 600 kW verk, med en torndiameter på 40-50 meter och en rotordiameter på 43 meter, men vindkraftverken blir större. Idag finns kraftverk på 1 MW och upp till 1.5 MW på marknaden. Ett 600 kW kraftverk skulle då kosta 5,1 miljoner kronor.

Installationskostnaderna inkluderar fundament, dragning av väg, transformator för att kunna höja spänningen från de 670 volt som kraftverket ger, till de 10-30 kV som finns i nätet och inkoppling av telefon för att kunna ha fjärrövervakning och kabeldragning till det befintliga nätet. Dessa kostnader varierar, men ett typiskt pris för ett 600 kW kraftverk ligger mellan 1050 000 och 1575 000 kronor.

Man konstruerar vindkraftverken för en livstid på 20 år, drift och underhållskostnaderna beräknas då öka mot slutet av den beräknade livslängden, dessutom ökar de med ökad produktion. Äldre kraftverk brukar ha en medeldrift- och underhållskostnad på 3 %/år av den ursprungliga kostnaden på kraftverket, medan nyare kraftverk har sänkt denna till 1.5 - 2 %. Detta beror i stor utsträckning på att de nyare är större, och att de inte behöver mer tid till översyn än de mindre. Vissa räknar med en fix kostnad på drift och underhåll per år, men eftersom behovet ökar med ökad produktion, väljer många att räkna på ett fixt värde per producerad kWh, normalt 8.5 öre/kWh. När kraftverken börjar närma sig slutet av livslängden, kan det ibland vara lönsamt att öka livslängden ytterligare genom att göra en totalrenovering av kraftverket. Man byter då oftast ut bladen, generatorn och växellådan, till 15 - 20 % av den ursprungliga kraftverkskostnaden.

Energiproduktion/år har självklart en mycket stor del i det slutgiltiga produktionspriset, och den är direkt förbunden med tillgängligheten hos kraftverket, vilken oftast ligger över 98 %. Man kan grovt säga att om det producerar dubbelt så mycket energi, kostar varje kWh hälften så mycket. Figuren till höger visar kostnaden/producerad kWh som funktion av årsproduktion. Det är baserat på ett 600 kW aggregat, med 20 års livstid. Investering: 4 970 000 kronor inklusive installation, drift och underhåll: 57 000 konor/år och 5 % real ränta. Till exempel skull detta ge
Produktionskostnad per kWh som funktion av årsproduktion för ett 600 kW kraftverk.
en produktionskostnad på 0.38 kr/kWh för kraftverket i Holmsund som har en årsproduktion på 1.2 GWh. Det ligger emellertid som förslag hos regeringen att det skall ges ett stöd på 9 kr/kWh producerad el, för att stimulera utvecklingen av vindkraft i Sverige. Då blir priset 0.29 kr/kWh.
Nästa >>
Webmaster: Ingemar Olofsson, Senast uppdaterad: 12-12-01 Hem