Vindkraft
Hem >> Framtid Sitemap
Meny

Intro

Historia

Var kommer energin ifrån?

Luftens energiinnehåll

Placering

Kraftverkets uppbyggnad

Säkerhet

Ekonomi

Havsbaserad vindkraft

Framtid

Referens
Framtid

Idag (oktober 2001) har Sverige en installerad effekt på 286 MW i 561 vindkraftverk och en årsproduktion på cirka 540 GWh, vilket motsvarar 0.4 % av den totala elproduktionen, se figur nedan för vindproducerad el i Sverige under åren 1998 - oktober 2001.
Staplarna visar producerad per månad i MWh, linjen visar installerad effekt i MW Sverige är inte sämst på vindkraft, men ligger långt efter de ledande länderna. Till exempel i Danmark kommer idag 9 % av elen från vindkraft, och om 30 år är det tänkt att närmare hälften av all el skall komma därifrån. I Tyskland har man byggt närmare 7500 vindkraftverk och i länder som Spanien och Holland går utvecklingen mycket fort eftersom man beslutat sig för att verkligen satsa på vindkraft. Det finns idag 12 000 MW installerad effekt i världen vilket motsvarar cirka 5 av Barsebäcks generatorer. Man tror att vindkraften i framtiden kommer att stå för över 10 % av den globala elproduktionen.

I Sverige finns inget uppsatt mål för hur mycket vindkraft som skall byggas. Men 10 - 25 TWh har nämnts, och detta skulle idag täcka 7 - 18 % av behovet. Detta motsvarar cirka 5000 respektive 12500 en megawatts vindkraftverk. Värt att veta kan vara att Tyskland redan idag har på en yta mindre än Sveriges och med 80 miljoner innevånare, 5000 landbaserade vindkraftverk. Vindkompaniet har gjort en egen uppskattning och kommit fram till en maximal utbyggnad på 15 - 20 % av elbehovet (vilket motsvarar cirka 20 - 28 TWh), detta skulle motsvara cirka 8000 vindkraftverk om 2 MW.

Stadsminister Göran Persson sade i september 1999 att det borde vara möjligt att ersätta båda Barsebäcks reaktorer inom en 10- års period. Detta skulle innebära en utbyggnad av vindkraften på knappt 1 TWh/år, vilket i sin tur skulle skapa åtskilliga nya arbetstillfällen samt vara positivt för den ekonomiska utvecklingen.

Det verkar som den havsbaserade vindkraften går en lysande framtid till mötes, i alla fall i Danmark. Särskilt i länder med hög befolkningstäthet är detta en välkommen lösning eftersom det ofta är svårt att hitta lämpliga platser för landbaserade vindkraftverk. Man har som tidigare nämnts planerat en utbyggnad på 4000 MW i Danmark fram till 2027, med en förväntad produktion på ungefär 13.5 TWh/år, vilket motsvarar ca 40 % av det totala elbehovet. Slutligen kan sägas att byggnadskostnaderna för havsbaserad vindkraft är mycket högre än den landbaserade, men samtidigt är produktionen också mycket högre.

Läs vidare nedan om problemen och fördelarna med vindkraft som framtidens energikälla.

Nästa >>
Diskussion
Webmaster: Ingemar Olofsson, Senast uppdaterad: 12-12-01 Hem