Ansökningsdatum / Ansökningshandlingar för fristående kurser (sommaruniversitetet, hösttermin, vårtermin) mm.


SOMMARUNIVERSITETET
Ansökan senast 15 mars varje år
(dessa kurser startar i juni resp juli/augusti)

[ VÅRTERMINEN 2006
(vårterminen 2006-01-16 -- 2006-06-04) ]

HÖSTTERMINEN 2006
Ansökan senast 15 april 2006
(höstterminen 2006-08-28 -- 2007-01-14)

HÖSTTERMINEN 2006
MASTER'S PROGRAMMES at USBE

VÅRTERMINEN 2007
Ansökan senast 15 oktober 2007
(vårterminen 2007-01-15 -- 2007-06-03)
Observera att ansökan till fristående kurs avseende studier
vårterminen 2007 kan göras via http://www.studera.nu

ANTAGNINGSBESKED
För hösttermin : Skickas ut i mitten av juli
För vårtermin : Skickas ut i mitten av december
För sommartermin : Skickas ut i slutet av april


Andra datum som kan vara aktuella :

Inför höstterminen 2006
15 juni 2006. Sista dag för komplettering av behörighet
31 oktober 2006, sista dag för ansökan om studiemedel.

Inför vårterminen 2007
1 december 2005. Sista dag för komplettering av behörighet
15 april 2006, sista dag för ansökan om studiemedel.

Högskoleprovet år 2006
Provdag 1 april, anmälan senast 15 februari.
Provdag 21 oktober, anmälan senast 15 september.

Högskoleprovet år 2007
Provdag 31 mars, anmälan senast 15 februari.
Provdag 27 oktober, anmälan senast 15 september.


Frågor om Anmälan/Antagning
- till kurser vid Umeå universitet
:

    Umeå universitet
    Antagningsenheten
    901 87 Umeå
    tel. 090-7865000vx alt. 090-7866666
    fax. 090-7865746


Ansökningshandlingar

2007-04-16 Sen anmälan till kurser höstterminen 2007 (fr om 17/4)
Webbanmälan - länk till kurser i företagsekonomi

2007-03-15
ANTAGNING TILL HÖSTTERMINEN 2007 (2007-09-03 - 2008-01-20)
15 mars Webbanmälan öppnar (länk till kurser i företagsekonomi)
16 april Sista anmälningsdag
15 juni Sista kompletteringsdag
  5 juli Urval 1
11 - 17 juli Antagningsbesked sökande tillhanda
27 juli Sista svarsdag
  2 aug Urval 2
  9 - 11 aug Antagningsbesked sökande tillhanda

2007-01-15
Sen-sen anmälan till kurser vårterminen 2007 (fr om 15/1)
För sen-sen anmälan (ansökan efter den 15/1 2007) till kurs som startar vårterminen 2007 skall denna blankett användas. Glöm inte att bifoga gymnasiebetyg samt eventuellt andra handlingar som styrker din behörighet !

2006-10-17
Sen anmälan till kurser vårterminen 2007
För sen anmälan (ansökan efter den 16/10 2006) till kurs som startar vårterminen 2007 skall denna blankett användas.
Observera. Har du redan en anmälan inskickad i tid måste du tala om hur du vill att alternativen på den anmälan skall förhålla sig till de nya alternativen. Notera också att antagningen numera sker centralt för hela landet. Du skall därför skicka den sena ansökningsblanketten per post till: ANTAGNING, 833 82 Strömsund. (Först i samband med anmälan till hösten 2007 kommer det finnas möjlighet att göra en sen webbanmälan på studera.nu)

Notera också att förutom den femsiffriga anmälningskoden skall våra anmälningsalternativ föregås av UMU- (står för Umeå universitet) detta är mycket viktigt för att anmälan skall kunna härröras till rätt lärosäte inom antagningssystemet.

Ytterligare information om sen anmälan till kurs


2006-10-16
När var hur får jag besked om jag kom in på kursen eller inte ?
Urval 1
11 december. Antagningsbesked 1. Besked per post eller på studera.nu
28 december. Sista svarsdag. Meddela ditt svar via post eller på studera.nu. Observera. Svarskrav för att behålla utbildningsplats eller reservplats. Gäller även programstudenter!
Urval 2
7 januari. Antagningsbesked 2. Besked per post eller på studera.nu. Inget svarskrav, men glöm inte att meddela om du inte avser att utnyttja din studieplats.


2006-10-02
Webbanmälan till kurser vårterminen 2007 (t om 16/10)
Välkommen att för första gången använda det nya nationella anmälnings- och antagningssystemet studera.nu/NyA även för kursanmälan! Servern http://www.studera.nu/ är hårt belastad så det kan vara svårt att få kontakt med den.

Enklaste sättet för dig som redan studerar vid Umeå universitet är därför att gå in via http://www.umu.se/katalog Där finns alla utbildningar och information om hur anmälan görs! Kom ihåg att även programstudenter ska göra sin anmälan den vägen och att svarskravet på det kommande antagningsbeskedet även gäller dessa!

För att identifiera sig vid anmälan så använder studenterna enklast sitt studentkonto. Mer information om studentkontot finns hos Umdac: http://www.support.umdac.umu.se/entry.jspa?externalID=245&categoryID=10


2006-09-08
Viktig information om ansökan till kurser och program
I och med anmälan till VT-2007 kommer det nya antagningssystemet NyA att användas för antagning till kurser, program och påbyggnadsutbildningar (undantaget senare del av program och mastersprogram riktade till visumpliktiga sökande). Anmälan till universi­tetets utbildningar skall ske via http://www.studera.nu alternativt genom att de sökande använder den nya nationella anmälningsblanketten som tagits fram av VHS (Verket för högskoleservice). Nedan följer viktig information om vad som gäller för anmälan till VT2007 och framledes.

Webbanmälan
För anmälan på studera.nu går de sökande in på http://www.studera.nu och vidare via fliken "Sök utbildning". Här finns information om utbudet, anmälan samt antagnings­processen. Webbanmälan för VT2007 öppnar 15 september och stänger 16 oktober. Webbanmälan är det vi främst rekommenderar. För programstuderande med valbara kurser är webbanmälan i det närmaste obligatorisk. Observera också svarskravet för samtliga programstuderande, oavsett om de ingående kurserna är föranmälda (gruppanmälan) eller valda av studenten själv!

Pappersanmälan
I de fall en sökande saknar svenskt personnummer, har skyddad identitet eller av någon anledning inte kan lämna anmälan via webben, kan pappersanmälan användas. Pappersblankett kan beställas via http://www.studera.nu, per telefon 08-613 99 00 eller fax 08-613 99 01. Blanketten finns även i en engelsk version. (Observera att blanketten inte är avsedd för mastersprogram riktade till visumpliktiga sökande. För dessa sökande gäller särskilt anmälningsförfarande. För mer information kontakta International Admission Office http://www.umu.se/studentcentrum/antagning/antagningens_bilagor/iao.SHTML).

För programstuderande med valbara kurser som av någon anledning inte kan eller vill använda webben, gäller särskild pappersblankett. Denna skall dock användas ytterst sparsamt. Pappersanmälan och kompletterande handlingar ska skickas till:

Antagning,
833 82 Strömsund
(Observera att detta är en ny adress!).

Gamla blanketter
Inaktuella anmälningsblanketter (exempelvis ”Anmälan till kurs”, ”Anmälan till utbildningsprogram genom VHS”, Gul blankett för ”anmälan till kurs inom program”, ”Sen anmälan” och de flesta andra specialblanketter), får under inga omständigheter användas från och med anmälan till VT2007.

Sen anmälan
Anmälan efter sista anmälningsdag dvs. efter 16 oktober kommer endast att kunna göras via pappersblankett. Först i samband med anmälan till hösten 2007 kommer det finnas möjlighet att lämna en sen webbanmälan på studera.nu Information om sen anmälan finns på http://www.umu.se/studentcentrum/antagning/antagningens_bilagor/undersida_sen_anmalan.htm

Övrigt om anmälan
- Oavsett om anmälan gäller kurs, program, påbyggnadsutbildning eller en blandning av dessa ska den sökande endast fylla i EN anmälan. Detta gäller även om utbildningarna avser olika lärosäten!

- En anmälan får max innehålla 20 anmälningsalternativ

- Anmälan är "rak" vilket innebär att man inte längre delar upp reservalternativ under olika huvudalternativ. Utbildningar som den sökande är intresserad av ställs istället upp i en lista i prioritetsordning, oavsett om utbildningarna är kurser eller program.

- Förutom den femsiffriga anmälningskoden skall våra anmälningsalternativ föregås av UMU- (står för Umeå universitet) detta är mycket viktigt för att anmälan skall kunna härröras till rätt lärosäte inom antagningssystemet.

- den sökande kommer att kunna följa sin anmälan från början till slut via http://www.studera.nu under förutsättning att han/hon skapat ett användarkonto och blivit bekräftad användare. Mer information om detta finns på studera.nu

- en sökande med anmälan, användarkonto och bekräftad identitet kommer också att kunna se vilka meriter (gymnasiala och akademiska) som finns registrerade i Ladok-register runt om i Sverige. På detta sätt kommer den sökande att själv kunna avgöra om komplettering av uppgifter krävs.

ContactCenter
De sökande kommer från och med hösten att få tillgång till ett ContactCenter (CC). Hit kan man vardagar 9-16 vända sig för frågor om anmälan och antagning i allmänhet (gäller både kurser, program och påbyggnadsutbildning). För att komma i kontakt med CC skall sökande ringa 08-545 515 45 (för de med svensk förutbildning) alternativt fylla i ett frågeformulär på http://www.studera.nu/antagningsfragor eller 08-545 515 40 (för de med utländsk förutbildning). De som vänder sig direkt till StudentCentrum via telefon 090-786 88 00 med sina antagningsfrågor kommer att kopplas till CC för en första hjälp. I de fall de behöver mer kvalificerad hjälp så vidareförmedlas samtalet till våra lokala antagningshandläggare.


Anmälan till Högskoleprovet

Centrala Studievägledning Vid Umeå universitet
Lennart Olofsson
tel. 090-7867499
fax. 090-786-99-96
E-post : Lennart.Olofsson@adm.umu.se
Kostnad : 350 kr
Högskoleprovet i Västerbottens län
Högskoleprovets hemsida   om du t ex vill öva med tidigare givna prov
Högskoleprovets fem block   ett interaktivt prov samt högskoleprovlänkar
Inför Högskoleprovet   info via Högskoleverket

Missade du ansökningstiden 15/2 eller 15/9 så kan det nog ordna sig ändå !
Betala in 350 kr på pg 446 50 47-1 och kontakta Lennart.Olofsson@adm.umu.se

Snabb och smidig anmälan till Högskoleprovet via Internet
Den 15 augusti 2006 öppnar Umeå universitet en tjänst som gör att man kan anmäla sig och betala avgiften 350 kr snabbt och smidigt via Internet.

Den är öppen mellan den 15 augusti till 15 september (sista anmälningsdag) inför ett höstprov och mellan den 15 januari och 15 februari (sista anmälningsdag) inför ett vårprov

Gå in på www.studera.nu, klicka i tur och ordning på Högskoleprovet, Anmälan, Anordnare och orter, scrolla ner till Umeå universitet, klicka på Till anmälan och betalning via Internet och man är framme vid målet: Webbanmälan till högskoleprovet!

Därefter gör man så här:
1) Välj Umeå universitet under rubrik Region eller genom att klicka på ort i Västerbotten i kartan.
2) Man får upp en sida med allmänna anvisningar. Läser igenom dem. Klicka sig sedan vidare till anmälan
3) Registrera namn, personnummer, adress, telefon och e-postadress.
4) Välj önskad provort, samt kontrollera att det har blivit rätt.
5) Ange om man har dyslexi eller synskada och vill göra en anpassad version av provet
6) Välj betalningsform.
a) Betalkort: Visa eller MasterCard är att föredra. Detta betalningssätt är det enklaste och snabbaste.
b) PlusGirot. Klicka på alternativet PlusGiroinbetalning, och man får uppgift på aktuellt PlusGirokonto samt vilket OCR nummer man ska referera till. Kom ihåg att notera dessa uppgifter! Betalningen måste därefter göras inom fem dagar för att anmälan och betalningen ska vara giltig.


För information om kursutbudet i företagsekonomi höstterminen 2006 och vårterminen 2007. (Anmälningskoder, kurstider osv) Kurskatalog 2006/2007 - som är uppdaterad jämfört med den tryckta katalogen.

Umeå universitets hela kurs- och programutbud finns på webben i en sökbar databas. Det är tänkt att den skall uppdateras kontinuerligt och bör därför (förhoppningsvis) alltid vara aktuell.<<< Studievägledarens informationssida, Handelshögskolan, kurser företagsekonomi


< Lennart.Widmark@usbe.umu.se >