Högskoleprovets fem block


  ---------------------------------------------------
    ELF (mäter engelsk läsförståelse)
    20 uppgifter , 35 minuter
  ---------------------------------------------------
    ORD (mäter kunskap om vad ord betyder)
    40 uppgifter , 15 minuter
  ---------------------------------------------------
    DTK (Mäter förmågan att tolka och
      hämta information ur diagram,
      tabeller och karor)
    20 uppgifter , 50 minuter
  ---------------------------------------------------
    LÄS (mäter svensk läsförståelse)
    20 uppgifter , 50 minuter
  ---------------------------------------------------
    NOG (mäter förmågan att tänka logiskt
      runt matematiska problem)
    22 uppgifter , 50 minuter
  ---------------------------------------------------
    Utprövningsblocket : Något av de fyra
              alternativen ovan
          , 50 minuter
  ---------------------------------------------------
Testa dig själv Interaktiva Högskoleprov

Förbättra ditt resultat på Högskoleprovet www.provet.nu

| Tillbaka till Anmälan till Högskoleprovet |

| Studievägledarens informationssida, Inst för företagsekonomi |

< Lennart.Widmark@fek.umu.se >