Särskilda förkunskaper   Företagsekonomi A 20p


Gamla gymnasieskolan


Ma 3 åk S E N T eller 2 åk Te
Samhällskunskap 2 åk från tvårig linje eller minst 2 åk från treårig linje

        KomVux


        Matematik Etapp 3
        Samhällskunskap Etapp 2

Programskolan

Standardbehörighet D.4.1.
Matematik C (200p/250p) och Samhällskunskap A (90p/100p)

Kolumnerna

Kolumn 1, "Gamla gymnasieskolan", gäller för dig som har fullständigt avgångsbetyg från gamla gymnasieskolan.

Kolumn 2, "Komvux", gäller för dig som har etappavgång från Komvux. För dig som har läst kurser gäller samma krav som för programskolan om ej annat anges.

Kolumn 3, "Programskolan", gäller för dig med slutbetyg från nya gymnasieskolan eller Komvuxsstudier inhämtade efter 1 juli 1997.Betygskrav
Du skall ha lägst betyget 3 eller Godkänd i vart och ett av de ämnen som krävs för behörighet.

Övrigt
Programskolans kurser anges i gymnasiepoäng, ej att förväxlas med högskolepoäng.

Vad är innehållet i Matematik C ?  MA1203 (respektive MA203)

Vilka förkunskaper krävs i övrigt för studier vid Umeå universitet ? Grundläggande behörighet

En bredare syn på förkunskaper Reell kompetens

Avgörande vid konkurrens om utbildningsplatser Högskoleprovet

Urvalsregler vid Umeå universitet fristående kurs| Studievägledarens informationssida, Inst för företagsekonomi |

< Lennart.Widmark@fek.umu.se >