Umeå universitet
Institutionen för Företagsekonomi
(Department of Business Administration)
Umu logoAnmärkning: Institutionen för företagsekonomi ger ingen kurs vid Sommaruniversitetet sommaren 2004. Hur det blir med utbud av kurs / kurser vid Sommaruniversitetet 2005 bestäms i december 2004

SOMMARUNIVERSITETET
IT-applikationer i redovisning A, 5 poäng


Innehåll
Kursens mål är att ge ökade kunskaper inom området extern redovisning, särskilt redovisning med hjälp av dator.

Inom bokföringen analyseras komplexa redovisningsproblem med utgångspunkt från lagstiftning och redovisningsrekomendationer. Olika redovisningslösningar studeras praktiskt både genom datorbaserade bokföringsexempel och genom kritisk analys av företags årsredovisningar.

De specifika reglerna för registrering och lagring av redovisningsdata på olika datamedia kommer att behandlas. Slutligen behandlas översiktligt den pågående utvecklingen av de nationella och internationella redovisningsnormerna.
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Kursplan : IT-applikationer i redovisning A, 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform
SFE03 - sommaren 2003
Sommaruniversitetskurs, 10 juni - 13 juli 2003.

OBS! se urval .

| Ansökningstider | Ansökningshandlingar |Lokaler: Samhällsvetarhuset
Studievägledning: Lennart Widmark
Mottagningstid: Dagligen 10.00-12.00
tel 090-786 51 98, fax 090-786 66 74
e-post Lennart.Widmark@fek.umu.se
Studievägledarens informationssida

Studieadministration: Inger Granberg
e-post Inger.Granberg@fek.umu.se
tel 090-786 99 81, fax 090-786 71 20
Studentexpeditionen

< < < Institutionen för företagsekonmomi

< Lennart.Widmark@fek.umu.se >