Umeå universitet
Handelshögskolan
Företagsekonomi
(U·S·B·E)
Umu logoKURSER I FÖRETAGSEKONOMI   Ht-2006/Vt-2007

Lokaler: Samhällsvetarhuset
Studievägledning: Lennart Widmark
Mottagningstid: Drop in
tel 090-786 51 98, fax 090-786-66-74
Studievägledarens informationssida
e-post: Lennart.Widmark@usbe.umu.se

< < Handelshögskolan, Företagsekonomi


Företagsekonomi A, 20 poäng

Innehåll
1. Marknadsföring, 5 poäng
2. Företagets organisation och ledning, 5 poäng
3. Externredovisning, 5 poäng
4. Ekonomistyrning, 5 poäng
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
En betydande del av kurslitteraturen är på engelska.

Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt standardbehörighet D.4.1   Vad innebär detta ?

Urvalsregler
Urval till kursen sker enligt urvalskategori A .

Kursplan Företagsekonomi A 20 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24002 - ht 2006 - Normal, dagtid, normal studietakt. 2006-08-28 - 2007-01-14
UMU 24003 - vt 2007 - Normal, dagtid, normal studietakt. 2007-01-15 - 2007-06-03

24000 - ht 2006 - Normal, dagtid, normal studietakt. 2006-08-28 - 2007-01-14 Kursort: Örnsköldsvik
UMU 24005 - vt 2007 - Normal, dagtid, normal studietakt. 2007-01-15 - 2007-06-03 Kursort: Skellefteå

| Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Företagsekonomi B, 20 poäng

Innehåll
1. Finansiell strategi och styrning, 5 poäng
2. Redovisning och företagsanalys, 5 poäng
3. Vetenskaplig metod, 5 poäng
4. Entreprenörskap och affärsutveckling, 5 poäng
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.

Förkunskaper
Kurs A i företagsekonomi, 20 poäng.

Urvalsregler
Urval till kursen sker enligt urvalskategori B .

Kursplan Företagsekonomi B 20 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24032 - ht 2006 - Normal, dagtid, normal studietakt. 2006-08-28 - 2007-01-14
UMU 24033 - vt 2007 - Normal, dagtid, normal studietakt. 2007-01-15 - 2007-06-03

| Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


"Nätuniversitetskurser"

Projekt: Organisering, ledning och styrning A, 10 poäng

Innehåll
1. Organisering, ledning och styrning (5 poäng)
2. Projektarbete (5 poäng)
En träff kommer att ske under kursen i samband med kursintroduktionen.
Kursintroduktion på respektive samlingsort: Umeå (30/8), Stockholm (31/8) och Göteborg (1/9).

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.   Vad innebär detta ?

Kursplan Projekt: Organisering, ledning och styrning A 10 poäng
Kursens hemsida

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24010 - ht 2006 - "Internet" 50% studietakt, 28 aug 2006 - 14 jan 2007.

| urvalskategori A | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Projektledning: Kontroll och Ledarskap A, 10 poäng

Innehåll
1. Projektstyrning (5 poäng)
2. Ledarskap i projekt (5 poäng)
Ingen fysisk sammankomst sker för denna kurs.

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.   Vad innebär detta ?

Kursplan Projektledning: Kontroll och Ledarskap A 10 poäng

Kursens hemsida

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
UMU 24001 - vt 2007 - "Internet" 50% studietakt, 15 jan 2007 - 3 jun 2007.

| urvalskategori A | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Företagsekonomi AI, 10 poäng (... tidigare benämn. Företagsekonomi för icke-ekonomer)

Innehåll
1. Externredovisning (5 poäng)
2. Marknadsföring (5 poäng)

Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt standardbehörighet D.4.1   Vad innebär detta ?

Kursplan Företagsekonomi AI 10 poäng
Kursens hemsida

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24018 - ht 2006 - "Internet" 50% studietakt, 28 aug 2006 - 14 jan 2007.

| urvalskategori A | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


"Ingenjörskurser"

ht 2006
Entreprenörskap och start av nya verksamheter A 5 poäng

Entreprenöriell affärsutveckling A 5 poäng

vt 2007
Företaget en marknadsberoende organisation A 5 poäng

Industriell ekonomi A 5 poäng

Projekt: process och organisation A 5 poäng (Tidigare benämning: Organisation, ledarskap i temporära organisationer)


Entrepreneurial Management and Change C, 10 points

Innehåll
1. Approaching Change, 5 points
2. Entrepreneurial Management, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi B 20 poäng.

Kursplan Entrepreneurial Management and Change C 10 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24066 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-08-28 - 2006-10-29.

Anm kod etc för C-uppsatsen 10 poäng

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Redovisning C, 10 poäng

Innehåll
1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 5 poäng
2. Koncernredovisning och revision, 5 poäng
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi B 20 poäng.

Kursplan Redovisning C 10 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24064 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-08-28 - 2006-10-29
UMU 24067 - vt 2007 - Normal studietakt, dagkurs, 2007-01-14 - 2007-03-18

Anm kod etc för C-uppsatsen 10 poäng

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Entreprenurial Financial Management C, 5 poäng

Innehåll
The course Entrepreneurial Financial Management will focus on financial
management within entrepreneurial firms (EF).
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi B 20 poäng.

Kursplan Entreprenurial Financial Management C 5 poäng
Kursens hemsida

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24074 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-10-30 - 2006-11-29

Anm kod etc för C-uppsatsen 10 poäng

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Knowledge Management C, 5 poäng

Innehåll
The course deals with understanding the complex human and social
dimensions of generating, transmitting and maintaining knowledge in
organisations.
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi B 20 poäng.

Kursplan Knowledge Management C 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24072 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-11-30 - 2007-01-14

Anm kod etc för C-uppsatsen 10 poäng

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Service Marketing and International Marketing C, 10 points

Innehåll
1. Service Marketing, 5 points
2. International Marketing, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi B 20 poäng

Kursplan Service Marketing and International Marketing C 10 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
UMU 24065 - vt 2007 - Normal studietakt, dagkurs, 2007-01-15 - 2007-03-18

Anm kod etc för C-uppsatsen 10 poäng

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


International Business Culture and Communication C, 10 points

Innehåll
1. Analysis of Business Culture, 5 points
2. Practical Business Management, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi B 20 poäng

Kursplan International Business Culture and Communication C 10 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
UMU 24071 - vt 2007 - Normal studietakt, dagkurs, 2007-03-19 - 2007-06-03

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Dynamic Business Contexts D, 10 points

Innehåll
1. Perspectives on the business context, 5 points
2. Dynamic business settings, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng

Kursplan Dynamic Business Contexts D 10 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24098 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-08-28 - 2006-10-29

Anm kod etc för D-uppsatsen 10 poäng

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Financial Management and Analysis D, 10 points

Innehåll
1. Corporate Finance, 5 points
2. Advanced financial statement analysis and equity valuation, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng. Den studerande rekommenderas ha läst 10 poäng Statistik eller motsvarande samt Redovisning C 10 poäng

Kursplan Financial Management and Analysis D 10 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24196 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-08-28 - 2006-10-29

Anm kod etc för D-uppsatsen 10 poäng

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Management I D, 10 points

Innehåll
1. Perspectives on management and strategy, 5 points
2. People - The human side of organizing, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng.

Kursplan Management I D 10 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24094 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-08-28 - 2006-10-29

Anm kod etc för D-uppsatsen 10 poäng

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Marketing I D, 10 points

Innehåll
1. Consumer Behavior, 5 points
2. Consumer Analysis, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng samt Statistik eller motsvarande 10 poäng.

Kursplan Marketing I D 10 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24096 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-08-28 - 2006-10-29

Anm kod etc för D-uppsatsen 10 poäng

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Marketing III D, 10 points

Innehåll
1. Product Planning & Development, 5 points
2. Business to Business Marketing, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng.

Kursplan Marketing III D 10 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
UMU 24091 - vt 2007 - Normal studietakt, dagkurs, 2007-01-15 - 2007-03-18

Anm kod etc för D-uppsatsen 10 poäng

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Product Planning & Development D, 5 points

Innehåll
The purpose of this course is to gain knowledge about both product planning from a strategic perspective and product development.
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng.

Kursplan Product Planning & Development D 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
UMU 24191 - vt 2007 - Normal studietakt, dagkurs, 2007-01-15 - 2007-02-14

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Business to Business Marketing D, 5 points

Innehåll
The purpose of this course is for students to gain knowledge in the area of business-to-business marketing.
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng.

Kursplan Business to Business Marketing D 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
UMU 24193 - vt 2007 - Normal studietakt, dagkurs, 2007-02-15 - 2007-03-18

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Multinational Finance D, 5 points

Innehåll
With a theoretical framework, this course demonstrates that although global integration of financial markets removes some market imperfections, excellent opportunities continue to exist for investors to increase their returns while lowering risks.
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng. Den studerande rekommenderas ha läst 10 poäng Statistik eller motsvarande, grundkurs i Nationalekonomi 20 poäng samt Redovisning C 10 poäng.

Kursplan Multinational Finance D 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
UMU 24099 - vt 2007 - Normal studietakt, dagkurs, 2007-01-15 - 2007-02-14

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Advanced Financial Accounting D, 5 points

Innehåll
The main objective of this course is to consolidate students’ understanding of the IFRS standards and students’ ability to utilize aspects of accounting theory to resolve major reporting issues.
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng. Den studerande rekommenderas ha läst 10 poäng Statistik eller motsvarande, samt Redovisning C 10 poäng.

Kursplan Advanced Financial Accounting D 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
UMU 24195 - vt 2007 - Normal studietakt, dagkurs, 2007-02-15 - 2007-03-18

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Research Design and Method D, 5 points

Innehåll
This course is designed to cover topics on how to plan, design and conduct a research study in business administration. The aim of the course is to prepare students for future research projects. This aim is fulfilled by the topics covered in the course and by exercises during the course
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng.

Kursplan Research Design and Method D 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
Inställd - vt 2007 - Normal studietakt, dagkurs, 2007-01-15 - 2007-02-14


Operations Management D, 5 points

Innehåll
This course is designed to teach you the nature and scope of Operations Management (OM). You will learn what the function of operations involves, what managerial problems are associated with the design, control and planning of operations the managers are facing, and finally what techniques and decision tools are used to solve these problems.
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng.

Kursplan Operations Management D 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
UMU 24097 - vt 2007 - Normal studietakt, dagkurs, 2007-02-15 - 2007-03-18

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Auditing and Control D, 20 points

Innehåll
1. Corporate Finance, 5 points
2. Advanced financial statement analysis and valuation, 5 points
3. Advanced auditing and corporate governance, 5 points
4. Value-based management accounting, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska på momenten 1,2 och 4.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng. Den studerande rekommenderas ha läst 10 poäng Statistik eller motsvarande samt Redovisning C 10 poäng

Kursplan Auditing and Control D 20 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24090 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-08-28 - 2007-01-14.

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Finance and Control D, 20 points

Innehåll
1. Corporate Finance, 5 points
2. Advanced financial statement analysis and valuation, 5 points
3. Investments, 5 points
4. Value-based management accounting, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng. Den studerande rekommenderas ha läst 10 poäng Statistik eller motsvarande samt Redovisning C 10 poäng

Kursplan Finance and Control D 20 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24198 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-08-28 - 2007-01-14.

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Management I+II D, 20 points

Innehåll
1. Perspectives on management and strategy, 5 points
2. People - The human side of organizing, 5 points
3. Project management, 5 points
4. Processes - business strategy, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng.

Kursplan Management I+II D 20 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24194 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-08-28 - 2007-01-14.

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Marketing I+II D, 20 points

Innehåll
1. Consumer Behavior, 5 points
2. Consumer Analysis, 5 points
3. Advanced Market Analysis, 5 points
4. Executive Decision Making, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng samt Statistik 10 poäng eller motsvarande.

Kursplan Marketing I+II D 20 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24190 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-08-28 - 2007-01-14.

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Entrepreneurship, business contexts and change D, 20 points

Innehåll
1. Perspectives on the business context, 5 points
2. Dynamic business settings, 5 points
3. Entrepreneurial activity, 5 points
4. Processes - business strategy, 5 points
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.
I den mån utbytesstuderande deltar blir kursspråket engelska.
I annat fall kan delar av kursen komma att ges på engelska.

Förkunskaper
Företagsekonomi C, 20 poäng inklusive C-uppsats 10 poäng.

Kursplan Entrepreneurship, business contexts and change D 20 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24192 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-08-28 - 2007-01-14.

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Företagsekonomi C-uppsats C, 10 poäng

Innehåll
Uppsatsmetodik och självständigt arbete, 10 poäng
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.

Förkunskaper
Någon av C-kurserna i företagsekonomi.

Kursplan C-uppsats 10 poäng

Kursens hemsida

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24062 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-10-30 - 2007-01-14.
Anm. uppsatsarbetet startar i september !
UMU 24063 - vt 2007 - Normal studietakt, dagkurs, 2007-03-19 - 2007-06-03.
Anm. uppsatsarbetet startar i januari !

Denna kurs är ett krav för studerande som har för avsikt att avlägga kandidatexamen där huvudämnet är företagsekonomi. C-uppsatsarbetet startar vid respektive termins start.

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Företagsekonomi D-uppsats D, 10 poäng

Innehåll
Forskningsmetodik och självständigt arbete, 10 poäng.
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.

Förkunskaper
Två av C10/D10-kurserna i företagsekonomi samt C-uppsats företagsekonomi.

Kursplan D-uppsats 10 poäng

Kursens hemsida

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24092 - ht 2006 - Normal studietakt, dagkurs, 2006-10-30 - 2007-01-14.
Anm. uppsatsarbetet startar i september !
UMU 24093 - vt 2007 - Normal studietakt, dagkurs, 2007-03-19 - 2007-06-03.
Anm. uppsatsarbetet startar i januari !

Denna kurs är ett krav för studerande som har för avsikt att avlägga magisterexamen där huvudämnet är företagsekonomi. D-uppsatsarbetet startar vid respektive termins start.

| urvalskategori C | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Master's Programmes

40, 60, 80 points / 60, 90, 120 ECTS-credits   2006 / 2007


< < < Tillbaka

< Lennart.Widmark@usbe.umu.se >