Snösvängets kommittéer


En stor anledning till att saker och ting faktiskt blir gjorda i Snösvänget ibland är kommittéerna. Varje orkestermedlem skall vara med i minst en kommitté. Helst alla.

För uppdaterade medlemslistor för kommittéerna, se Snösvängets Superregister!

Senast uppdaterad 2016-01-13.

Fest

Styr upp fester. Viktiga sådana är Shååvven, Vindeln, med flera.

Tyskland

Planerar och genomför TYSKLANDSTURNÉN!

Nöje

Ansvarar i huvudsak för att Shååvven blir till, men även andra dumheter.

Material

Ansvarar för Snösvängets utrustning. Egentligen också för att förrådet städas, men oftast är de huvudorsak till att förrådet behöver städas.

IT

Ansvarar för att webbsidan och andra moderna IT-lösningar fungerar någorlunda och att saker och ting uppdateras.

PR

Kommitté som skall se till att vi märks helt enkelt.

Sport

Svängets näst nyaste kommitté som har till uppgift att utbilda medlemmarna i gymnastikens ädla konst. Eller ordna fysträning under Vindelhelgerna. Eller fixa så att Svänget spelar i Brännbollscupen.

Jubileum

Svängets nyaste kommitté som planerar Svängets 25-årsjubileum.