Mötesprotokoll


På den här sidan finns protokoll från års-, höst- och styrelsemöten publicerade för medladdning. Vissa dokument kan bara läsas av medlemmar.

Medlemsmöten

 • Höstmöte 2016-10-08 [PDF]
 • Årsmöte 2016-02-24 [PDF]
 • Årsmöte 2015-02-25 [PDF]
 • Höstmöte 2014-10-11 [PDF]
 • Årsmöte 2014-02-26 [PDF]
 • Höstmöte 2013-10-05 [DOCX]
 • Årsmöte 2013-02-27 [DOCX] [PDF] [DOC] [ODT]
 • Höstmöte 2012-10-06 [PDF]
 • Årsmöte 2012-02-29 [DOCX] [PDF] [DOC] [ODT]
 • Höstmöte 2011-10-08 [DOCX]
 • Årsmöte 2011-02-16 [DOCX]
 • Höstmöte 2010-10-16 [DOCX]

Styrelse- och andra möten

Dessa dokument är endast läsbara av medlemmar.

Verksamhetsåret 2015

 • Styrelsemöte 2015-03-08 [DOC] [PDF]

Tidigare verksamhetsår

Se följande sidor för äldre dokument. Dokument innan verksamhetsåret 2011 finns för närvarande bara tillgängliga på papper men kanske läggs upp här i framtiden.