Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Internet


Elm

Elm är en klassisk teckenbaserad e-postläsare som finns under UNIX. Elm ersatte de uråldriga e-postprogrammen MAIL och MAILX.

Du kan anropa elm på tre olika sätt:

 1. som elm<RETUR> utan argument,
 2. som elm Sune.Student@kalles.universitet.se<RETUR> med en adress, och
 3. som elm mamma < brevet_hem.txt<RETUR> med en omdirigeringspil (mindre än).
Det sista anropssättet använder du när du skall skicka en fil, t.ex. ett av dina program, eller ett meddelande du skrivit i förväg.

Uppstart

När du startar Elm för första gången kommer programmet att fråga om det skall skapa två kataloger i ditt hembibliotek, ".elm" och "Mail". Du skall svara y (yes) på båda frågorna. Katalogen .elm används till programmets resurser och till de alias som du kan skapa, i "Mail" kommer alla meddelanden du vill spara undan att lagras.

Högst upp på skärmen kommer en informationsrad att finnas. Min rad ser ut så här:

Mitt på skärmen kommer alla brev som du har fått att vara listade. Från början kommer alla brev att sorteras i den ordning du fått dem, med början på det senaste brevet. Varje rad består av brevstatus, nummer, datum det anlände, vem det är ifrån, antalet rader samt brevets rubrik.

Längst ned finns en liten meny med de kommandon som finns tillgängliga:

  You can use any of the following commands by pressing the first character;
 d)elete or u)ndelete mail, m)ail a message, r)eply or f)orward mail, q)uit
  To read a message, press . j = move down, k = move up, ? = help

Markören för nuvarande brev visas genom antingen att raden visas inverterad, eller genom en pil "->" i början av raden, eller både och.

Brevstatus

I början på varje rad i listan över brev kan det finnas vissa statustecken för motsvarande brev. Följande tecken används:

TeckenBetydelse
NBrevet är nytt och oläst.
OBrevet ej nytt men oläst, d.v.s. Elm har varit avslutat utan att brevet blivit läst.
DBrevet är markerat för radering.
MBrevet är kodad enligt mime-standarden.

Avslutning

Det första du bör kunna är hur du avslutar programmet. Det finns olika sätt att avsluta elm på, men det enklaste sättet är att trycka på stora "Q" genom att hålla in shifttangenten och trycka på "q". Alla brev kommer då att ligga kvar i brevfilen.

Om du har markerat något brev för radering, måste du trycka på "q" (utan shift) för att avsluta elm, annars kommer breven ej att tas bort. Tryck på "y" eller "n" för att ta bort, repektive ha kvar de brev som du markerat för radering.

Nästa fråga kan ställas på två sätt, beroende på hur elm är konfigurerat. Om programmet frågar om du vill flytta dina brev till "received"-katalogen, skall du trycka på "n", om programmet istället frågar om det skall behålla alla medddelanden i "/usr/spool/mail/ditt_användarnamn", skall du trycka på "y". Om du inte väljer rätt, kommer din brevfil att tömmas och alla brev att flyttas till filen "Mail/received" i din hemkatalog.

Förflyttning

Om du använder vi som textredigeringsverktyg kommer du att känna igen dig, för förflyttning sker på samma sätt. I nedastående tabell finns en lista över på vilka sätt man kan förflytta sig i listan med brev.
TangentFunktion
jFlyttar ner markören en rad. När markören når slutet av skärmen, byts sida automatiskt. Hoppar över brev som blivit markerade för radering
JSom "j", men hoppar inte över brev som markerats för radering.
kFlyttar upp markören en rad. När markören når början av skärmen, byts sida automatiskt. Hoppar över brev som blivit markerade för radering
KSom "k", men hoppar inte över brev som markerats för radering.
siffra<RETUR>Flyttar markören till brev som har motsvarande index i listan över brev.
Fig. Förflyttningsfunktioner i Elm

Att läsa brev

Genom att trycka på mellanslagsstangenten väljer man att visa det nuvarande brevet (det som markören står på) med det inbyggda visningsverktyget. Längst ned på skärmen kommer följande rad att stå:

Om du trycker på tangenten "i" kommer du tillbaka till huvudmenyn igen. Genom att upprepade gånger trycka på mellanslag visas sida efter sida av brevet. När du nått slutet av brevet står endast längst ner. Om du nu trycker på mellanslag igen, kommer automatiskt nästa brev att visas på samma sätt som ovan. När det sista brevet i listan har visats, återgår programmet till huvudmenyn.

Att skicka brev

För skicka ett brev med Elm skall du trycka på "m". Elm frågar då dels efter adressen dit brevet skall sändas, dels efter vilken rubrik som brevet skall ha. När du bestämt vem du skall skicka brevet till och vilken rubrik som det skall få, startas ditt förinställda textredigerigeringsverktyg, oftast vi eller emacs.

När du skrivit ditt brev och avslutat ditt redigeringsverktyg kommer en meny upp:

Här kan du välja att gå tillbaka och fortsätta att ändra brevet, om du avslutade för tidigt "e", att ändra på en eller flera rubriker "h", strunta i att skicka brevet "f", eller att skicka brevet "s". Eftersom det förinställda valet i menyn är "s", kan du även välja att skicka brevet genom att trycka på <RETUR>.

När du återkommer till huvudmenyn efter att ha skickat ett brev, svarar Elm med att skriva ut "Mail sent!" på skärmen.

Att svara på brev

Att svara på ett brev fungerar i princip på samma sätt som när man skickar ett brev, med vissa undantag:

 1. Elm frågar om brevet du svarar på skall citeras genom frågan "Copy message? (y/n) n". Tryck på "y" för att citera brevet.
 2. Rubriken på brevet du svarar på kommer att utökas med strängen "Re: " i början och användas som förinställt värde på din rubrik. Använd backstegstangenten för att ändra på rubriken.
Om du valde att citera brevet, kommer varje rad i brevet att utökas med ett "större än"-tecken (">") i början. Du kan sedan ändra som du vill i brevet utan att brevet du svarar på ändras eller försvinner.

Att ta bort brev

Om du trycker på "d", antingen i huvudmenyn eller när du läser ett brev, markeras det nuvarande brevet för radering, och ett "D" syns i början av brevets rad i huvudmenyn. När du avslutar elm med lilla q, kommer du att frågas om du vill ta bort de brev som markerats för radering.

Om du vill ha kvar ett brev som du markerat för radering, finns det två sätt: antingen använder du förflyttningstangenterna för att flytta markören i huvudmenyn till rätt brev och sedan trycka på "u", eller så avslutar du programmet och svarar nej på frågan om du vill ta bort de brev du markerat. Observera att det sista sättet innebär att inget av de brev du markerat kommer att tas bort.

Författat av Gunnar Strand


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 27/05 1996 21:14:05.
Last modified Monday, 27-May-1996 21:14:05 CEST