Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Internet


E-post

Önskan att kommunicera är syftet med alla nätverk. Människor har alltid velat kunna komma i kontakt med varandra på så snabbt och enkelt sätt som möjligt. Elektronisk post (e-post) är ett sätt att skicka elektroniska brev (e-brev) mellan två användare som eventuellt befinner sig på olika datorsystem. Man kan skicka e-post utan att behöva fundera på hur breven transporteras eller hur de når mottagaren. Precis som med vanlig post så lägger du ett brev på brevlådan och låter sedan postverket sköta resten. Skillanden är att ett e-brev kommer fram på några sekunder medan ett vanligt brev kan ta flera dagar på sig att komma fram, beroende på frankeringen. (Detta är naturligtvis inte riktigt sant. I vissa sällsynta fall kan faktiskt e-brev också ta flera dagar.) E-brev kostar dock ingenting att skicka (än).

Hädanefter kommer "e-brev" och "brev" att vara synonyma med varandra. Huruvida "vanligt brev" eller "e-brev" avses kommer att kunna utläsas ur sammanhanget.

Adresser

E-post är uppbyggd, precis som vanlig post, runt konceptet med adresser. Din e-postadress innehåller all information som behövs för att människor (och datorer) över hela världen skall kunna nå dig. En e-postadress behöver inte nödvändigtvis nå en människa, det finns program över hela världen som man kan "prata" med genom att skicka e-post till deras adresser.

E-postadresser är uppbyggda på samma sätt som vanliga adresser. Här är ett exempel på en vanlig adress:

En e-postadress ser bara lite annorlunda ut, man byter ut komma mot punkt, tar bort alla blanksteg och tar bort stadsreferensen: Jultomten@cs.umu.se
namn@institution.företag.land
Här står "cs" för "department of Computing Science" (institutionen för datavetenskap), "umu" för "UMUniversitet och "se" för, just det, "SvErige". Tecknet "@" uttalas "vid" (eng. "at"). Adressen blir alltså "Jultomten vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, Sverige." Inte så svårt, eller hur?

Du har fått ett användarnamn tilldelat dig under Unix-systemet. Det användarnamnet skall andra använda sig av när de vill skicka e-post till dig. Du kan även skicka brev till dig själv, precis som vanligt.

Att skicka brev

Det finns ett enkelt program för att skicka brev med under Unix som heter MAIL.

Läs i kapitlet om Unix om hur du loggar in, och logga in. Skriv sedan följande (text du skriver visas i fet stil, <RETUR> betyder att du skall trycka på RETUR- tangenten):

För att läsa din e-post rekommenderas något av e-postverktygen (Netscape, elm eller pine) som beskrivs längre fram. E-postverktyget Eudora beskrivs på annan plats i handboken, se index.

OBS: Om du skulle skriva mail<RETURN> utan att skriva användarnamn, kommer du att öppna din brevlåda med MAIL. Det är inte bra. Håll nere CONTROL-knappen (kan även heta CTRL) och tryck en gång på tangenten "d" för att avsluta utan att ändra i din brevlåda. MAIL är inget roligt program att läsa e-post med.

Brevets uppbyggnad

Här följer en översiktlig beskrivning av hur ett elektroniskt brev är uppbyggt. Hoppa över om du inte är intresserad och hellre vill veta hur du läser din e-post.

Ett brev består av två delar, brevhuvud och brevkropp. Huvudet och kroppen skiljs åt med en blankrad. Det finns även en tredje, inofficiell del, som kallas signatur, men tekniskt sett är den en del av kroppen. Kroppen utgör den text som avsändaren vill att mottagaren skall läsa. Huvudet, däremot, innehåller brevets rubrik och flera rader med annan information som datorer på vägen och mottagarens program kan använda sig av. Alla rader i huvudet består av fält (eng. fields) och deras värden, skrivna på samma rad och åtskiljda av kolon, så här:

Så här ser en del av huvudet ut på ett brev jag skickade till mig själv: Här är en förklaring till de olika fälten:
From
Den första raden i alla huvuden börjar alltid med ett "From"-fält, som visar vem brevet är ifrån, i detta fall "dvlgsd". Fältet används också som avskiljare i e-postlådan, därför får ingen rad i brevkroppen börja med bokstaven stora "F". Prova att skicka ett brev till dig själv med sådana rader och se vad som händer!
Received:
Varje dator som brevet passerar lägger till ett eget "Recieved"-fält för att tala om vilken väg som brevet tog. Det brukar finnas flera sådan fält och de används mest till felsökning.
From:
Lades till av mitt e-postprogram när jag skickade brevet och talar om det fulla namnet, om det går att få tag på, på den som skickade brevet samt dennes adress.
Subject:
Rubriken på brevet, som den skrevs.
To:
Brevets adressat.
Date:
Datum som brevet skickades iväg. Om man vill veta när brevet togs emot, så står det i det översta "Received"-fältet. Ovan är det "Thu, 18 Apr 1996 17:51:15 +0200", d.v.s. en sekund efter att jag skickade det.
Cc:
Talar om att en kopia av brevet har skickats till adressen "ldfm@cs.umu.se" som är användaren vi hade när vi skrev den här boken.
Som du ser blir huvudet ganska långt och detta är endast en del av alla fält som kom med. Det är inte sällan som huvudet är mycket längre än kroppen, särskilt på korta brev!

Värt att notera är att det absolut inte får finnas något radbrytningstecken i värdet för ett fält, utom som sista tecken på raden, samt att man får lägga till hur många egna fält som helst. Fält som program inte känner igen skall de helt enkelt ignorera.

Författat av Gunnar Strand


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 23/08 1996 11:58:30.
Last modified Friday, 23-Aug-1996 11:58:30 CEST