Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Internet


Pine

Pine är ett textbaserat program som är avsett för att hantera e-post och nyhetsgrupper under Unix. Programmet är relativt nytt och stödjer mime-standarden för e-post.

Uppstart

Du startar programmet genom att skriva "pine<RETUR>" vid prompten under Unix. Så här ser min skärm ut när jag startat Pine: Ser det komplicerat ut? Det är det inte! Varje rad representerar ett brev i din e-postlåda. Varje rad består av brevstatus, ex. "+" på nr. 2 och 5, brevnummer, datum det kom, avsändare, brevstorlek och rubrik.

Längst ned på skärmen finns två rader som beskriver vilka kommandon som finns att tillgå. Det finns många fler, men endast ett fåtal får plats på raderna samtidigt. Genom att upprepade gånger trycka på "o" visas vilka kommandon som finns tillgängliga.

Hur man avslutar Pine

Genom att trycka på tangenten "q" väljer man att avsluta programmet. Man får då frågan om man vill avsluta (man kan ha tryckt på "q" av misstag): "Really quit pine?". Du skall trycka på "y" ("yes") för att avsluta och "n" ("no") för att återgå till att läsa breven. Om du har markerat brev för radering får du sedan fråga om du vill ta bort dem: "Expunge the N deleted message from 'INBOX'?", där "N" är antalet brev som markerats för radering. Ett tryck på "y" avslutar pine och tar bort de markerade breven, emedan ett tryck på "n" avslutar utan att breven raderas.

Att läsa brev

Som nybörjare behöver man i princip endast kunna tre kommandon: "v" (view), "i" ("index") och mellanslag ("nästa sida"). Med piltangenterna flyttar man markören för nuvarande brev uppåt och nedåt. För att läsa ett brev skall du trycka på "v". Det aktiva brevet kommer du att visas på skärmen. Mellanslagstangenten byter till nästa sida. När du läst klart brevet återgår du till listan med brev genom att trycka på "i".

Att skicka ett brev

Skickar ett brev gör du genom att trycka på tangenten "c" ("compose"). Följande formulär kommer att visas på din skärm, huvudet (eng. "header") är allt som står ovanför "Message Text":

Här skall du fylla i adressen som du skall skicka brevet till, eventuella adresser som skall ha kopior, tillägg, och vilken rubrik som brevet skall ha. Normalt kan man strunta i både kopior ("Cc") och tillägg ("Attchmnt"). När du skrivit något på en rad, skall du trycka på <RETUR> för att flytta ner markören till nästa rad. När du trycker på <RETURN> på rubrikraden, flyttas markören ner till området under "Message Text" där du skall skriva ditt brev.

Om du skrivit fel någonstans kan du använda piltangeterna och backstegstangenten för att ändra på texten. Det fungerar även för att ändra på allting ovanför brevtexten. Tryck bara på "pil upp"-tangenten så flyttas markören dit.

När du är klar med att skriva ditt brev skall du trycka på och hålla nere control-tangenten (brukar även heta ctrl), trycka en gång på "x" och sedan släppa upp control-tangenten. Att trycka på en tangent medan man håller ner control-tangenten betecknas genom att det står ett cirkumflex ("^") framför den tangent man skall trycka ner, t.ex. ^X betyder att man skall trycka på "x" samtidigt som man håller ner control-tangenten. Detta brukar skrivas som CTRL-X i vanlig text.

När du tryckt på CTRL-X frågar pine om du vill skicka ditt brev:

Tryck på "y" för att skicka brevet, på "n" eller CTRL-C för att återgå och fortsätta att ändra i brevet.

Om du inte vill skicka brevet skall du trycka på CTRL-C i fönstret du skriver ditt brev i. Programmet kommer då att fråga huruvida du vill kasta bort det du skrivit eller inte:

Tryck på "y" för att kasta bort brevet, på "n" eller CTRL-C för att återgå och fortsätta att ändra i brevet.

Exempel på färdigt brev

Att svara på ett brev

Att svara på ett brev fungerar i princip som när du skickar ett brev, förutom att en del huvudets värden kommer att vara förvalda. För att svara på ett brev skall du trycka på tangenten "r", antingen vid listan över brev eller när du läser ett brev. Följande fråga kommer upp:

Tryck på "y" om du vill att brevet du svarar på skall citeras i ditt brev, "n" om du inte vill att brevet skall citeras, eller på CTRL-C om du vill avbryta och återgå till föregående skärm.

Om avsändaren har satt en rad i huvudet som heter "Reply-To", innehållande en adress som han/hon vill att du skall svara till, kommer pine att fråga dig huruvida du vill skicka till den adressen, eller till avsändaren:

Tryck på "y" om du vill att ditt svar skall skickas till den adress som avsändaren har specificerat i huvudet för svar, "n" om du vill att brevet skall skickas till den ursprunglige avsändaren oavsett vad som står i "Reply-To", eller på CTRL-C om du vill avbryta och återgå till föregående skärm.

Om brevet du svarar på ursprungligen var adresserat till flera mottagare, kommer du att få möjlighet att skicka ditt svar till alla andra som också fick samma brev som du:

Tryck på "y" om du vill att alla som fick brevet skall få ditt svar, "n" om du vill att brevet endast skall skickas till avsändaren, eller på CTRL-C om du vill avbryta och återgå till föregående skärm.

Exempel på svar på ett brev

Att ta bort brev

För att markera ett brev för radering skall du trycka på "d", antingen när du läser det, eller vid listan över brev. Ett "D" kommer att visas före brevets rad i listan, vilket markerar att det kommer att raderas när programmet avslutas.

För att ångra radering av brevet, flytta markörraden till det brev du inte vill ta bort och tryck på "u". Tecknet som markerar att brevet skall tas bort, försvinner från början av raden.

Brevstatus

I början på varje rad i listan över brev kan det finnas tecken som talar om vilken status som brevet har. Följande symboler kan finnas:

SymbolBetydelse
DMeddelandet är markerat för radering
NMeddelandet är oläst
AMeddelandet är besvarat. Sätts om du svarar på ett brev
+Meddelandet är riktat exklusivt till dig, du fick det inte som en kopia av ett brev som skickades till någon annan eller som ett brev på en s.k. "mailing list"

Författat av Gunnar Strand


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 27/05 1996 21:14:08.
Last modified Tuesday, 14-Nov-2000 00:12:57 CET