D A T O R H A N D B O K E N


UNIX


Hjälp

Generellt

I UNIX lagras nästan all dokumentation om olika program, systemanrop, kommandon etc. elektroniskt, och du kan komma åt den med hjälp av olika program beroende på vilken plattform du kör på. Det vanligaste programmet för detta ändamål är man (manual). Det brukar finnas på alla UNIX-plattformar, men versionerna kan variera, vilket medför att parameteruppsättningen kan skilja sig.

Andra man-liknande program är Insight, som finns för SGI-plattformen, och Info Explorer, som finns för RS-plattformen. Nedan följer en översiktlig genomgång av de olika programmen.


Last modified Monday, 23-Apr-96 01:52:40 MET_DST