D A T O R H A N D B O K E N


unix


RS-plattform

InfoExplorer är ett gränssnitt som möjliggör hypertextbaserad informationssökning, d.v.s dokumenten är länkade genom hypertextlänkar. Detta gör att du kan klicka på ett nyckelord, och då automatiskt ledas till ny information. Länkarna är markerade genom att nyckelordet är inramat, men du kan genom menyval också "gömma" länkarna.

När programmet startas, genom att du skriver info vid prompten, så får du upp två fönster som kallas Reading window respektive Navigation window. I det förstnämnda fönstret finns all information som behandlar koncept, procedurer, och referenser, medan Navigation window behandlar information som hjälper dig att hitta olika sorters dokumentation.

Precis som i det SGI-specifika programmet Insight kan du även här skapa bokmärken för att lättare hitta tillbaka till en viss information som du behöver läsa ofta. Du kan även söka efter nyckelord, och får då upp en lista över de sektioner där nyckelordet nämns. Du kan också, i listan, se antalet förekomster av det sökta nyckelordet i de olika sektionerna, för att sedan välja vilka avsnitt du vill läsa.

Genom menyval (list) kan du lista alla dina bokmärken, och du kan dessutom se vilka länkar du har undersökt. På så sätt kan du lätt gå tillbaka, där du varit tidigare, utan att exakt behöva komma ihåg hur du tog dig dit.


Fig. Reading window i Info Explorer.


Fig. Navigation window i Info Explorer.


Last modified Monday, 23-Apr-96 01:52:40 MET_DST