D A T O R H A N D B O K E N


unix


SGI-plattform

Insight tillhandahåller ett menybaserat gränssnitt, som ger användaren möjlighet att leta och navigera sig genom information och dokument distribuerade av Silicon Graphics. Programmet startas genom att vid prompten skriva insight. Du kan också använda dig av vissa parametrar om du t.ex. vill begränsa informationsmängden. Du laddar då programmet med speciella bokhyllor, där den eftersökta informationen finns. Detta är dock inte speciellt vanligt, utan man brukar vanligtvis ladda in all tillgänglig information. För närmare beskrivning av parametrarna se man-sidorna.

Huvudfönstret som du får upp på skärmen när du kör Insight är uppdelat i tre mindre fönster, se nedan. I det första finns en bokhylla med all möjlig SGI relaterad information. Det andra fönstret är en egen bokhylla, som du kan skapa efter egen smak, d.v.s. du kan ta böcker från huvudhyllan för att sedan lägga dem i din egen hylla. På så sätt kan du lägga de böcker som du använder dig mest av i din egen hylla, så slipper du leta i den globala varianten varje gång du behöver läsa något. Om du dessutom i vissa böcker läser speciella avsnitt ofta, kan du skapa bokmärken, vilka underlättar sökningen av dessa avsnitt.

Det tredje fönstret är ett slags sökfönster som du använder när du vill söka efter ett speciellt ord. Du kan då välja om du vill söka i hela bokhyllan eller om du bara vill söka bland vissa speciellt utvalda böcker. I figuren har användaren sökt i alla böcker efter ordet "tooltalk".

Detaljerade och lättlästa beskrivningar om hur du skapar bokhyllor, bokmärken, etc kan du läsa om under help-menyn.


Fig. Huvudfönstret i Insight.


Last modified Monday, 23-Apr-96 01:52:40 MET_DST