Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Kommunikation

Textbaserade system

Textbaserade uppringda system håller numera på att bli allt ovanligare. De funktioner de tidigare fyllde har tagits över; dels av Internet-baserade telnet-tjänster, dels av de grafiskt baserade kommunikationssystemen.

De textbaserade systemen styrs av kommandon från tangentbordet och hur datorn i den andra änden reagerar beror på vilket serversystem som körs på den datorn.

För att få din datorn att fungera väl med värddatorn måste en rad mer eller mindre kryptiska inställningar göras.

Du måste till att börja med välja vilken terminal du vill emulera (låtsas vara). Olika terminaler använder olika koder för olika tecken. De två vanligaste terminaltyperna är VT102 och TTY. Ofta tillåter även serversystemet dig att välja terminaltyp, så allt du behöver se till är att inställningarna överensstämmer.

Du måste välja en uppkopplingsmetod. Välj "Apple Modem" för att koppla upp dig med modemet på det vanliga sättet. Välj "Serial Tool" om du har kopplat ihop två Macintoshdatorer med en vanlig skrivarkabel. Välj AppleTalk om du vill koppla upp dig mot en server i ett AppleTalk-nätverk.

Du måste välja ett filöverföringssystem. De vanligaste är här XMODEM, YMODEM och ZMODEM. Vart och ett av dessa är en förbättring av de tidigare och ZMODEM är alltså det bästa protokollet, vad avser automatiskt felkorrigering, med mera.

Du måste ställa in paritet, stoppbitar, flödeskontroll och modemhastighet på de sätt som angivits ovan under rubriken "Använda modem".

Vidare kan du specificera om något felkontrolleringsprotokoll som skall användas. Vanliga sådana är MNP och V.42. Kontrollera i manualen till ditt modem för att se om det stödjer dessa.

Du kan också i allmänhet göra några mer estetiska inställningar angående terminalfönstrets utseende. Sedan är det bara att ringa upp och sätta igång.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:07.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:07 CEST