Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Kommunikation

Nollmodemuppkoppling

Det är möjligt att koppla ihop två Macintoshdatorer med en vanlig skrivarkabel (till gamla datorer måste en speciell så kallad nollmodemkabel användas). Du kan då överföra data mellan datorerna som om båda datorerna befann sig på en uppringd förbindelse.

För att åstadkomma detta väljer du uppkopplingsverktyget "Serial Tool".

Fig. Inställningsrutan för en nollmodemuppkoppling med Serial Tool.

Vilka inställningar du gör för nollmodemuppkopplingen spelar inte så stor roll, så länge den du kopplar ihop dig med har ställt in uppkopplingen likadant.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:07.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:07 CEST