Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Hjälp

Apple Guide

Apple Guide är Apples första försök att skapa ett riktigt hjälpsystem. Du hittar det under hjälpmenyn i Findern.

Apple Guide-systemet driver verkligen "learning by doing" till sin spets. Det tar dig steg för steg igenom det som behöver göras för att utföra en viss operation. Det kan till och med ringa in de områden på skärmen som du behöver klicka på och öppna de rätta programmen åt dig. Apple Guide svävar hela tiden i förgrunden och talar om för dig vad du skall göra, medan du utför instruktionerna på datorn i bakgrunden.

Fig. Apple Guide tar dig steg för steg igenom det du vill göra.

Det här är ett helt nytt sätt att använda hjälpprogram på, men systemet har också sina nackdelar. Till exempel tvingas man hela tiden utföra datorns instruktioner. Det går inte bara att läsa hur man gör för att till exempel ändra antalet färger på skärmen, utan man måste faktiskt göra det. Visserligen visar väl all forskning att detta är det effektivaste sättet att lära sig någonting på, men det passar kanske inte alla användare alltid, och därför tycker jag att ett alternativ kunde ha erbjudits.

Det är också irriterande att programmet hela tiden stänger det gamla fönstret och öppnar ett nytt när man går till nästa sida av hjälpinstruktionen. Tiden det tar att öppna och stänga fönster får programmet att verka långsamt.

Bortser man från dessa små nackdelar så är Apple Guide ett utmärkt verktyg för att lära sig hur man använder datorns system. Frågan är om det är tillräckligt bra för att även sprida sig till mjukvaruföretagen.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:36:42.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:36:42 CEST