Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Hjälp

Böcker och tidningar

Det finns många böcker som beskriver hur du använder din Macintosh. Olika böcker inriktar sig på användare med olika intressen och kunskapsnivåer. Det är mycket svårt att göra några generella rekommendationer om vilka böcker du bör köpa. Det bästa är nog att själv titta i bokhandeln efter böcker som har en ton som passar dig och verkar kunna lära dig någonting intressant.

Utbudet av Macintoshböcker i bokhandlarna är inte det bästa i alla svenska städer. Det kan därför vara idé att söka sig till något förlag som distribuerar böcker via Internet. Tyvärr saknar de flesta sådana förlag fortfarande funktioner för snyltbläddring.

Det finns gott om Macintoshtidningar, både på svenska och på engelska. Pressbyrån har i allmänhet det rikaste sortimentet. Tidningarna brukar innehålla recensioner av de senaste programmen, gissningar om framtida produkter, och så vidare. Sådan information har ett relativt kort nyhetsvärde och chansen för att du skulle komma ihåg någon av alla de tester av scanners, hårddiskar, skrivare, et cetera som den här typen av tidningar har som sitt varumärke, kan betraktas som försumbar. Du lär dig alltså inte speciellt mycket om Macintosh av att läsa sådana här tidningar. Däremot kan det ju vara roligt.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:36:44.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:36:44 CEST