Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Verktyg

Databaser

Det finns två huvudtyper av databaser, relationsdatabaser och sekventiella databaser. Enkelt kan denna skillnad beskrivas som att relationsdatabaser gör det mycket enklare att kombinera data från olika listor. Om man till exempel har en lista över personer och deras gatuadresser och en annan lista över gatuadresser och postnummer, så kan man i en relationsdatabas lätt ta fram en lista över personernas postnummer. Detta låter sig inte så lätt göras i en sekventiell databas.

Det finns många olika databasprogram som vänder sig till olika användare. Många av dem kräver kunskaper i databasspråket SQL (Standard Query Language). Vilken databas man skall köpa beror på vilka behov man har. Den som vill lägga upp ett löneregister över ett företag med 10 000-tals anställda satsar förmodligen på något av de större programmen, som till exempel Oracle (kommersiellt), medan den som bara ska göra en lista över sina CD-skivor gott kan nöja sig med registerdelen i ClarisWorks.

Ett mellanting mellan dessa ytterligheter är FileMaker Pro (kommersiellt), som är trevligt och enkelt att arbeta med.

I och med version 3.0 är databaserna du skapar relationella, vilket innebär att FileMaker Pro kan utmana också de kraftigaste databasprogrammen.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 23/11 2000 23:53:10.
Last modified Thursday, 23-Nov-2000 23:53:10 CET