Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Macintosh Kommunikation

Använda modem

Att använda sig av modem hör till de krångligare sakerna man kan syssla med på Macintosh. Ett av problemen är att den standard som finns för hur modem skall bete sig (Hayeskompatibilitet) är mycket löst formulerad, så olika modem använder sig av olika kommandon och har olika grundinställningar. Det andra problemet är att modem inte använder sig av några drivrutiner. Drivrutiner är små program som talar om för datorn hur en hårdvarukomponent, som till exempel en skrivare eller en scanner fungerar. Om programmen som använder sig av dessa apparater sedan bara gör anrop till drivrutinerna, så kan de användas med alla typer av skrivare utan modifikation.

Detta gäller alltså inte för modem, utan du måste i stället direkt tala om för kommunikationsprogrammet vilka egenskaper ditt modem har. I de senare versionerna av systemet har situationen förbättrats något. Apple har nämligen lagt in en standardiserad dialogruta för modeminställningar i själva systemet.

Fig. Inställningsrutan för Apple Modem Tool.

En initieringsrad (init string) är en kommandorad som sänds till modemet av programvaran innan modemet börjar användas. Den enklaste kommandoraden är "AT&F" vilket helt enkelt talar om för modemet att återgå till fabriksinställningarna. En mängd andra kommandon kan ges, som ofta är mycket summariskt beskrivna i modemmanualerna. Ett kommando i min modemmanual förklaras till exempel med raden "Enable CTS flow control". Om man nu inte vet vad "CTS flow control" är, så säger det inte så mycket. Pröva först med den enkla initieringsraden "AT&F", om inte den fungerar, ta kontakt med de som sköter din server, eller någon som använder sig av samma modem som du och fråga vilken initieringsrad de använder sig av.

Handskakning är en metod att kontrollera dataflödet mellan modem och dator. Om handskakning används kan datorn temporärt avbryta dataflödet om den inte hinner behandla informationen. Den bästa metoden för handskakning är hårdvaruhandskakning, eller DTR & CTS. Denna metod kräver att du har en speciell modemkabel, en så kallad handskakningskabel. En sådan kabel följer dock med de flesta modem vid köpet. En annan flödeskontrollmetod som inte kräver en speciell kabel är XON/XOFF. När man använder denna metod sänds speciella tecken i dataströmmen för att markera start och stop av dataflödet. Detta gör det tyvärr omöjligt att överföra binära filer, eftersom sådana tecken mycket väl kan förekomma i filen och då skulle feltolkas av modemet. Endast text kan överföras med denna metod.

En dataförbindelse kan också ha ett varierat antal databitar, stoppbitar och paritet. Den vanligaste inställningen är åtta databitar, en stoppbit, ingen paritet. Om inte den inställningen fungerar, ta kontakt med den som sköter om den kommunikationstjänst du försöker koppla upp dig mot och fråga vilka inställningar du skall göra.

Vidare måste du tala om för datorn vilken port som modemet använder sig av. Det rör sig helt enkelt om till vilken port bakpå datorn du har kopplat modemet; skrivarporten eller modemporten. Vissa nya interna modem är kopplade på en tredje port, dataporten. Om ett sådant alternativ dyker upp i listan över fria portar, betyder det med största sannolikhet att ett modem är installerat på den porten, och då skall du välja den.

Du måste också välja en överföringshastighet för din uppkoppling. För bästa resultat välj denna till den minsta hastighet i listan som är lika med eller större än ditt modems hastighet.

Författat av Niklas Frykholm


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 26/05 1996 12:37:06.
Last modified Sunday, 26-May-1996 12:37:06 CEST