Sparken / The kick sleigh

På vinter brukar jag åka spark.
In winter I am riding my kick sleigh.

Har åker Ove spark
Ove riding the kick sleigh

Sparken är ett praktiskt fordon.
The kick sleigh is a very useful vehicle.
Fint med motljuset och en vacker himmel
A beautiful sky
Jag behöver inte bära tunga varor. Sparken gör det åt mig. I do not need to carry heavy things. The kick sleigh will do it for me. Sparken parkerad utanför affären
The kick sleigh parked outside the shop
Sparken kedjas fast utanför affären.
The kick sleigh chained outside the shop. 
Full last :-)
A full load :-)
Vägen kantas av höga snövallar
Walls of snow on the sides of the roads
Sparkar inlåsta i källaren
The kick sleigh's in the basement

Wilhelmina Schedin. 2016-03-11

Gott med het soppa och varma mackor efter sparkturen. Hot soup and hot bread after being out with the kick sleigh.