Tabell och tangentbordslayout över swl_sans.ttf — typsnittet för det svenska teckenspråket (betecknat swl enligt ISO_639-3)

Nedan finns tangentbordslayouten för att skriva (􌤢􌥔􌤸􌤩􌤴􌥙􌤟􌥣􌥼􌥻) på svenskt teckenspråk (􌥃􌤻􌤴􌥗􌥃􌤴􌤶􌥱􌦌) direkt från tangentbordet efter att ha installerat teckenspråkets keymapping, som läggs på lämpligt ställe (till exempel längst sist) i filen /usr/share/X11/xkb/symbols/se, /usr/X11/lib/X11/xkb/symbols/se eller /etc/X11/xkb/symbols/se (beroende på vilket operativsystem som används). Växling mellan de olika varianter av tangentbordslayout sker exempelvis med setxkbmap -layout se, setxkbmap -layout se -variant swl och setxkbmap -layout se -variant smi (alltefter önskemål och behov). Se även base.xml part som kan sättas in i /etc/X11/xkb/base.xml.

Ett tangentbord med teckenspråkets alphabet

Teckenförklaring till nedanstående tabell

Lycka till med skrivandet!

tgtswlPUA 0xBeskrivning enligt teckenspråkslexikonetSU 1SU 2
Attitydsymboler (12 tecken)
3   􌤴   10c934attitydriktning, framS
5   􌤵   10c935attitydriktning, uppT
!   􌤶   10c936attitydvridning, vänsterU
#   􌤷   10c937attitydvridning, framV
%   􌤸   10c938attitydvridning, uppW
1   􌥓   10c953attitydriktning, vänsterr
2   􌥔   10c954attitydriktning, högers
4   􌥕   10c955attitydriktning, int
6   􌥖   10c956attitydriktning, neru
"   􌥗   10c957attitydvridning, högerv
¤   􌥘   10c958attitydvridning, inw
&   􌥙   10c959attitydvridning, nerx
Handformer (36 tecken)
o   􌤎   10c90elilla O-handenls
J   􌤢   10c922flata handenAh
v   􌤣   10c923vinkelhandenBJ
A   􌤤   10c924A-handenCK
z   􌤥   10c925klohandenDl
G   􌤦   10c926knutna handenEm
B   􌤧   10c927tummenFN
l   􌤨   10c928L-handenGo
D   􌤩   10c929nyphandenHp
Q   􌤪   10c92akrokfingretIq
Ö   􌤫   10c92bhållhandenJR
R   􌤬   10c92clångfingretKr
V   􌤭   10c92dV-handenLt
ä   􌤮   10c92etupphandenMT
Å   􌤯   10c92fböjda tupphandenNV
W   􌤰   10c930W-handenOw
I   􌤱   10c931lillfingretPW
H   􌤲   10c932stora nyphandenQy
X   􌤳   10c933X-handenRZ
å   􌤽   10c93ddubbelkrokennU
M   􌤿   10c93fM-handenov
j   􌥂   10c942flata tumhandenaI
Y   􌥃   10c943sprethandenbi
Ä   􌥄   10c944tumvinkelhandencj
S   􌥅   10c945S-handendk
O   􌥆   10c946O-handeneL
E   􌥇   10c947E-handenfM
L   􌥈   10c948pekfingretgn
c   􌥉   10c949raka måtthandenhO
T   􌥊   10c94aT-handeniP
C   􌥋   10c94bmåtthandenjQ
N   􌥌   10c94cN-handenkS
K   􌥎   10c94eK-handenmu
i   􌥑   10c951flyghandenpx
y   􌥒   10c952stora långfingretqX
Z   􌥟   10c95frunda långfingretåY
Lägessymboler (32 tecken)
q   􌤀   10c900hjässan!
å   􌤂   10c902övre delen av ansiktet#
w   􌤃   10c903pannan$
ä   􌤄   10c904ögonen%
ö   􌤅   10c905ögat&
o   􌤆   10c906ansiktet i huvudhöjd)
m   􌤇   10c907sidan av huvudet, örat, höger*
b   􌤈   10c908sidan av huvudet, örat, vänster+
!   􌤉   10c909kinderna,
)   􌤊   10c90akinden, höger-
(   􌤋   10c90bkinden, vänster.
e   􌤌   10c90cmunnen/
t   􌤑   10c911överarmen0
y   􌤒   10c912underarmen1
j   􌤓   10c913bröstet2
k   􌤔   10c914höger sida av bröstet3
h   􌤕   10c915vänster sida av bröstet4
d   􌤖   10c916magen, mellangärdet5
f   􌤗   10c917höfterna6
g   􌤘   10c918höft, höger7
l   􌤙   10c919höft, vänster8
s   􌤚   10c91abenet9
r   􌤛   10c91bhakan:
p   􌤜   10c91cnacken;
i   􌤞   10c91ehalsen<
x   􌤠   10c920axlarna>
c   􌤡   10c921axeln, höger?
a   􌤼   10c93cnäsan[
n   􌤾   10c93esidorna av huvudet, öronen]
z   􌥀   10c940axeln, vänster_
v   􌥜   10c95carmen~
u   􌥞   10c95enedre delen av ansiktet£
Pilsymboler (20 tecken)
M   􌦒   10c992upprepad kontakt
R   􌦓   10c993rörelse i pilens riktning
F   􌦔   10c994rörelse med distinkt rörelseslut
T   􌦕   10c995upprepad rörelse i pilens riktning
G   􌦖   10c996rörelse fram och tillbaka, i sidled eller upp och ner
I   􌦗   10c997växelvisa rörelser
H   􌦘   10c998bågrörelse i pilens riktning
D   􌦙   10c999etappvis förflyttning
Z   􌦚   10c99aförflyttning med små vågrörelser eller sidledsrörelser
Y   􌦛   10c99bförflyttning med vridrörelser
S   􌦜   10c99cförflyttning i sick-sack
W   􌦞   10c99eförflyttning med upprepad handformsändring
C   􌦟   10c99fförflyttning med cirkelrörelser
O   􌦠   10c9a0cirkelrörelse
Q   􌦡   10c9a1växelvisa cirkelrörelser
J   􌦢   10c9a2handen vrids eller slås
U   􌦣   10c9a3handen vrids eller slås, upprepad rörelse
A   􌦤   10c9a4spelande växelvisa rörelser
L   􌦥   10c9a5vinkande (samtidiga) fingerrörelse
B   􌦦   10c9a6tummen förs utmed fingrarna
Relationssymboler (5 tecken)
t   􌤹   10c939överX
n   􌤺   10c93abredvidY
b   􌤻   10c93bbakomZ
g   􌥚   10c95aundery
m   􌥛   10c95bframförz
Rörelsesymboler (33 tecken)
p   􌤟   10c91fkontakt=)
!   􌥢   10c962rörelseriktning, vänster$
"   􌥣   10c963rörelseriktning, höger%
(   􌥤   10c964rörelseriktning, vänster-höger&
)   􌥥   10c965rörelseriktning, fram-in*
%   􌥦   10c966rörelseriktning, upp+
&   􌥧   10c967rörelseriktning, ner,
!   􌥨   10c968rörelseriktning, upp-ner-
/   􌥩   10c969rörelseriktning med distinkt rörelseslut, vänster.
/   􌥪   10c96arörelseriktning med distinkt rörelseslut, höger/
x   􌥫   10c96bhakning0
q   􌥬   10c96cbyte1
E   􌥭   10c96dentré2
V   􌥮   10c96evinkel3
h   􌥯   10c96fbåge4
ö   􌥰   10c970cirkel5
w   􌥱   10c971slås (handens riktning förändras)6
s   􌥲   10c972vrids (handflatans riktning förändras)7
a   􌥳   10c973spelar8
0   􌥴   10c974strör9
F   􌥵   10c975rörelseriktning med distinkt rörelseslut, fram:
f   􌥶   10c976rörelseriktning med distinkt rörelseslut, in;
U   􌥷   10c977rörelseriktning med distinkt rörelseslut, upp<
u   􌥸   10c978rörelseriktning med distinkt rörelseslut, ner>
d   􌥹   10c979divergerar?
K   􌥺   10c97avinkarA
#   􌦃   10c983rörelseriktning, fram[
¤   􌦄   10c984rörelseriktning, in]
k   􌦅   10c985konvergerar_
r   􌦆   10c986förändrasa
e   􌦇   10c987växelvisb
X   􌦎   10c98ekors~
Ö   􌦑   10c991hålls stilla£
Rörelsesymboler med förskjuten placering (11 tecken)
P   􌥡   10c961#
2   􌥽   10c97dD
3   􌥾   10c97eE
5   􌥿   10c97fF
6   􌦀   10c980G
7   􌦂   10c982H
1   􌦈   10c988c
8   􌦉   10c989d
4   􌦊   10c98ae
9   􌦋   10c98bf
0   􌦌   10c98cg
Övriga symboler (3 tecken)
7   􌥠   10c960sammansättning av två eller flera led!
9   􌥻   10c97bupprepad artikulationB
8   􌥼   10c97csekventiell artikulationC
Övrigt i teckenspråkslexikonet (1 tecken)
N   􌦧   10c9a7(Beskrivning saknas)
Totalt 153 tecken
 
􌤶   􌥢

􌥓   􌦈
􌥗   􌥣

􌥔   􌥽
􌤷   􌦃

􌤴   􌥾
􌥘   􌦄

􌥕   􌦊
􌤸   􌥦

􌤵   􌥿
􌥙   􌥧

􌥖   􌦀
􌥩   􌥪

􌥠   􌦂
􌤋   􌥤

􌥼   􌦉
􌤊   􌥥

􌥻   􌦋
􌤉   􌥨

􌥴   􌦌
Tabb
􌤪   􌦡

􌥬   􌤀
􌤰   􌦞

􌥱   􌤃
􌥇   􌥭

􌦇   􌤌
􌤬   􌦓

􌦆   􌤛
􌥊   􌦕

􌤹   􌤑
􌥃   􌦛

􌥒   􌤒
􌥷   􌦣

􌥸   􌥞
􌤱   􌦗

􌥑   􌤞
􌥆   􌦠

􌤎   􌤆
􌥡     

􌤟   􌤜
􌤯     

􌤽   􌤂
Caps Lock
􌤤   􌦤

􌥳   􌤼
􌥅   􌦜

􌥲   􌤚
􌤩   􌦙

􌥹   􌤖
􌥵   􌦔

􌥶   􌤗
􌤦   􌦖

􌥚   􌤘
􌤲   􌦘

􌥯   􌤕
􌤢   􌦢

􌥂   􌤓
􌥎   􌥺

􌦅   􌤔
􌥈   􌦥

􌤨   􌤙
􌤫   􌦑

􌥰   􌤅
􌥄     

􌤮   􌤄
Shift 
􌥟   􌦚

􌤥   􌥀
􌤳   􌦎

􌥫   􌤠
􌥋   􌦟

􌥉   􌤡
􌤭   􌥮

􌤣   􌥜
􌤧   􌦦

􌤻   􌤈
􌥌   􌦧

􌤺   􌤾
􌤿   􌦒

􌥛   􌤇