Birger Sjölins samling om släkten Hjertstedt


Släktforskaren Nils Hiertstedt (1877-1947) skapade ett omfattande arkiv över släkten Hjertstedt som han sedan testamenterade till Genealogiska föreningen där det kallas den Hiertstedtska samlingen. Min morfar Birger Sjölin (1896-1983) var kusin till Nils Hiertstedt och fick en del skrifter av honom men har även själv samlat in mycket material från släkten. Han skrev att han hade för avsikt att donera sin samling till Genealogiska föreningen så att den kunde komplettera den Hiertstedtska samlingen men det blev inte av innan han dog. Nedan tillgängliggör jag detta efterhand som jag hinner scanna in det, förhoppningsvis finns det en del unika handlingar som inte har varit publicerade tidigare. Listan kommer att växa så småningom. Om det är någon som har nytta av att läsa det här så hör gärna av er och berätta för mig: bosse@acc.umu.se.
Filstorleken står utskriven där den överstiger 100 MB. En zip fil på 1.6GB med allt material från denna sida.
Nyheter publicerade efter den 24/12 2018: Ett brev från en Anton till sin syster Sofia 1881, ett par brev från Anders Fredrik Hjertstedt till sina föräldrar 1900 och 1901, några brev mellan Doktor Ragnar Hjertstedt och Sjökapten Hellen Hjertstedt under 1955 och 1956. Tre stora släktträd ritade av Nils Hiertstedt, två mindre släktträd och ett släktträd över Petronellagrenen av släkten Hjertstedt. Ett äldre släktträd över Petronellagrenen av släkten Hjertstedt samt ett stort släktträd som kopplar ihop Barbro Catharina Schildt och Anna Barbro Bankow med flera svenska kungaätter båda ritade av Nils Hiertstedt. Birger Sjölins anteckningar om en möjlig källa till släktvapnets utseende. Ett släktträd ritad 1972 av Karl Vilhelm Hjertstedt. Information om grav nummer 221 och 235 på Nederluleå (Gammelstadens) kyrkogård. Ytterligare ett släktträd som var en födelsedagspresent till Ragnar Hjertstedt och visar hans anor ända tillbaka till Ragnar Lodbrok 36 generationer tidigare! En tredje bunt brev från Nils Hiertstedt till Ragnar och Stina Hjertstedt. Ett brev från Elin Hjertstedt till hennes faster 1894.
Nils Eberhard Hjertstedts gesällbrev som skräddare utfärdat den 31 maj 1843, hans ansökan om burskap och hans beviljan av burskap den 16 november 1846, all tre handlingarna både i orginal och avskrift.
Ett gravbrev från 1863 utfärdat till Nils Eberhard Hjertstedt för en gravplats på Piteå kyrkogård. Det är i nuläget okänt vilka om några som finns begravda där.
En handskriven anteckningsbok (245 MB) på ca 50 uppslag med titteln "Första försöket till Slägtbok över slägden Hjertstedt och med den befryndade familjer och personer" skriven år 1876 och 1877 av Fredrik Eberhard Hjertstedt. (av sida 25/26 finns endast nedre halvan) Bild på framsidan. Den innehåller information om personer i släkten Hjertstedt och flera ingifta släkter. Fredrik Eberhard var son till Nils Eberhard och far till Nils, det kanske var den här boken som gav Nils inspiration till att bli släktforskare?
Ett brev från en Anton till sin syster Sofia 1881, det är oklart vilka dessa två personer är.
Ett brev från Elin Hjertstedt till sin faster Sofia Amalia Lovisa Hjertstedt 1894, det är antagligen hennes bror Nils Hiertstedt som har skrivit till kommentarer med blått bläck när han försökte tolka brevet.
Ett par brev från Anders Fredrik Hjertstedt till sina föräldrar Nils Eberhard och Amanda Hjertstedt 1900 och 1901.
En handskriven släktkrönika (270 MB) på 62 sidor utgiven 1920 av Nils Hiertstedt i 30 numrerade exemplar. Titteln är "Anteckningar om släkten Hierstadius - Hiertstedt - Hjertstedt samt med den befryndade familjer och personer samlade av Fredrik Eberhard Hjertstedt och Nils Hiertstedt till en krönika sammanställda och utgifna af Nils Hiertstedt" samt märkt "Utg. som manuskript i 30 numrerade exempl. no 3. Stockholm 1920" Man kan notera att Nils Hiertstedt här anger att även hans far Fredrik Eberhard Hjertstedt var släktforskare. Bild på framsidan (Mitt exemplar slutar dock tvärt med ordet "på" längst ner på den sida som har nummer 60, det finns inga synliga skador på boken men det kanske saknas en eller flera sidor?)
En handskrift av Nils Hiertstedt, ett utdrag från ett större arbete som han skickar till sin farbror Julius Wilhelm Hjertstedt den 4/8 1920, i följebrevet berättar Nils Hiertstedt att han skriver på en släktkrönika som innehåller ca 400 ätter och 2000-2500 personer. Observera att i denna anger han Carl Fredric Hiertstedts moder till Barbro Catharina eftersom det var först senare han själv blev övertygad om Charlottas existens.
En tabell enkelsidig pdf eller dubbelsidig jpg över Haquinus Nicolai Hierstadius och Elisabeth Samuelsdotters förfäder som Nils Hiertsted skrev 1926.
Ett maskinskrivet utdrag ur boken "Anteckningar om släkten..." skrivet at Nils Hiertstedt 1929.
Ett PM med titteln "P.M. angående Carl Fredric Hiertstedts mödernehärstamning" av Nils Hiertstedt från 1933, en fråga som fortfarande är oklar och som diskuteras av släktforskarna.
En krönika inriktad på mötet mellan släkterna Hjertstedt och Schildt med titteln "Några Blad ur vår An-Krönika" publicerad av Nils Hiertstedt 1933. Den här skriften har många vackra sidhuvuden! På framsidan står skrivet att det här exemplaret tillägnas hans kusin "Doktor Ragnar Hjertstedt" psykiatriker och chef för bla Furunäsets sjukhus i Piteå och Ulleråkers sjukhus i Uppsala.
Tre stora släktträd ritade av Nils Hiertstedt, de senare två daterade 1933, tabell1.pdf, tabell1.jpg samt tabell2.pdf, tabell2.jpg och tabell3.pdf, tabell3.jpg. Alla tre tabellerna både som flersidig pdf och sammansatt jpg.
Två mindre släktträd, tabell4 som utgår från Doktor Ragnar Hjertstedt och tabell5 som beskriver en för mig okänd familj.
Ett släktträd över Petronellagrenen av släkten Hjertstedt, tabell6.pdf och tabell6.jpg. Det syns på handstilen att det är min morfar Birger Sjölin som skrivit den text som är skriven med blyerts, det kanske är hans vän Holger Hjertstedt från Petronellagrenen som har fyllt på med mer information skriven med bläck? Men det är även tilläg med maskinskriven text.
Ett äldre släktträd tabell7 över Petronellagrenen ritad av Nils Hiertstedt 1943.
Ett stort släktträd tabell8.pdf och tabell8.jpg ritad av Nils Hiertstedt som kopplar ihop Barbro Catharina Schildt och Anna Barbro Bankow med flera svenska Kungaätter. (Huruvida Barbro Catharina Schildt är moder till Petrigrenen av släkten Hjertstedt är dock oklart)
Ett släktträd tabell9 ritad av Karl Vilhelm Hjertstedt 1972 som är ett utdrag av Nils Hiertstedts forskning kompletterad med nyare information. För sida 9 och 10 tabell9altsid9-10 finns det en alternativ version som skiljer i några detaljer.
Ett släktträd tabell10 som var en födelsedagspresent till Ragnar Hjertstedt från Nils Hiertstedt 1924 där man kan följa den nutida Ragnars anor ända tillbaka till Ragnar Lodbrok 36 generationer tidigare!
En artikel med titteln Släkten von Schmaltz ursprung av Harald Petersson och Nils Hiertstedt införd i Personhistorisk Tidskrift årgång XL, 1939-40.
Ett odaterat utdrag ur boken "Anteckningar om släkten..." skrivet av Nils Hiertstedt samt ytterligare ett utdrag.
Berggren från Carlskoga en krönika över släkten Bergren som hans farmor Amanda Theresia kom från skriven av Nils Hiertsted samt ett senare tillägg till tabellerna om släkten Berggren.
Brev: Bunt 1 (139 MB, 31 sidor daterade handskrivna brev i folioformat från Nils Hiertstedt till Ragnar (och hans fru Stina) Hjertstedt) Bunt 2 (8 sidor, d:o odaterade brev) och Bunt 3 (111MB, 33 sidor daterade handskrivna brev i olika format även dessa från Nils Hiertstedt till Ragnar och Stina Hjertstedt) Brevens innehåll består främst av att Nils Hiertstedt berättar för sina släktingar hur det går med hans släktforskning, några av breven innehåller detaljerade frågor som han vill få svar på till stöd för sin forskning, det ingår också ett cirkulär som Nils Hiertstedt ska ha skickat ut till flera släktingar i maj 1943 tillsammans med en krönika över Nils Eberhard och Amanda Theresia Hjertstedt, denna krönika som troligen var handskriven har inte återfunnits men det kan hända att Birger Sjölin hade tillgång till den när han skrev sin krönika med samma inriktning, se nedan.
Ett brev från prästen Johan Erre till Ragnar Hjertstedt 1949 där han lämnar uppgifter om några präster i släkten Hjertstedt från "Series Pastorum" för Västra Tollstads kyrka i Hästholmen.
Ett utskick från Holger Hjertstedt 1954 där han erbjuder släktingarna att köpa en färglitografi av Peter Hjertstedts epitafium.
Ett brev från Holger Hjertstedt till Stina Hjertstedt den 12 december 1955 som bl.a handlar om att hon har beställt en färglitografi av Peter Hjertstedts epitafium från honom. Han antyder att de har sålt minst 24 exemplar i olika storlekar varvid min familj har ett exemplar bevarat.
Några brev mellan Doktor Ragnar Hjertstedt och Sjökapten Hellen Hjertstedt under 1955 och 1956.
Ett svar från kalmar läns museum 1972 till Birger Sjölin på en förfrågan han gjort om Peter Hjertstedts epitafium. I brevet kan man läsa att epitafiet är donerat av "socknemännen i Frödinge" 1877 och har fått inv.nr 8069.
Ett par förfrågningar och deras svar från Birger Sjölin till Piteå församling från 1973 och 1975/76 om graven med okänt innehåll, se även gravbrevet från 1863 ovan.
Övriga brev: En bunt brev (14 sidor) från Birger Sjölin till släktingar under 1970-talet om släktforskningen. Det som är intressant med dessa brev är att man kan se att 25 år efter Nils Hiertstedts död så var det några släktingar som visste att han hade gjort ett omfattande arbete men de visste inte var hans material hade tagit vägen, Birger Sjölin fick börja med att leta upp Nils Hiertstedts testamente som han hittade i Stadshusets juridiska avd, där fick han veta att arkivet hade testamenterats till något som då hette "Statens Genealogiska Arkiv". Angående Peter Hjertstedts epitafium så uppstod motsvarande problem, det tog ett tag att lokalisera det till Kalmar läns musseum, varefter Birger Sjölin och Holger Hjertstedt tog initiativ till att försöka få epitafiet restaurerat. Se även separat brev om epitafiet ovan och länkar om flytten till Frödinge kyrka nedan.
En Släktkrönika över Nils Eberhard och Amanda Theresia Hjertstedt på 36 sidor inklusive en lista på deras efterkommande. Fritt sammanställd av Birger Sjölin 1973 efter Nils Hiertstedts anteckningar.
Släkten Hjertstedts vapen en akvarell på ca 40x60 cm målad av Birger Sjölin. En källa till släktvapnets utseende har varit bevarade sigillavtryck (se sigillsamlingen nedan) men enligt hans anteckningar verkar det som om han kan ha hittat ytterligare en källa på riksarkivet där även färgerna framgår? Det skulle vara intressant att återfinna denna källa. Även Dick Wase ska ha gjort en rekonstruktion av vapnet, den är inte i färg men konturerna är mycket lika Birger Sjölins variant även om det skiljer några små detaljer som stjärnornas utseende samt ett par extra pilar och ett hjärta överst. (Det är tillåtet att fritt använda den här bilden för den som skriver om släkten Hjertstedt, Bo Brantén)
Sigill för några medlemmar av familjen Hjertstedt samlade av Birger Sjölin. Bevarade sigill är en källa som har använts för att rekonstruera släkten Hjertstedts vapen, ev har Birger Sjölin även hittat en källa till färgerna, se ovan. Observera att Birger Sjölin har telegrafblixtar i sitt sigill, han var maskiningenjör men hans moster Sofia "Soffi" Hjertstedt var telegrafkommissarie i Råneå, det kan finnas en koppling där.
Birger Sjölins och Annie Nilssons vigselbevis från 1928.
Birger Sjölin tilldelades krigets minnesmedalj i brons av fältmarskalk Gustaf Mannerheim 1940 sedan han hjälpt till med evakueringen av Hangö.
Information om grav nummer 221 och grav nummer 235 på Nederluleå (Gammelstadens) kyrkogård.
Litteratur och länkar till artiklar om släkten Hjertstedt:
Johan Fredrik Sacklén: Sveriges läkare-historia, ifrån konung Gustaf I:s till närvarande tid, 1823, handskrivet utdrag på 10 sidor om läkarna Nils Magnus Hjertstedt och Ludvig Magnus Hjertstedt. (senare gavs boken ut i två delar och då finns dessa två avsnitt i del ett A-L medan del två tar upp M-Ö)
Axel Setterdahl: Östgöta nation i Lund 1668-1913: Biografiska och genealogiska anteckningar jämte historik, 1913, medlem 418. Carl Fredrik Hjertstedt, sida 209-210 och 513. Tack Cognatus!
Dick Wase: Carl Fredrik Hiertstedts möderne samt ätterna Schildt och Zelow, Släkt och hävd 1991 nr 1, sida 266-282 med tillägg av Ingvar Eriksson i Släkt och hävd 1992 nr 2, sida 96-99 samt avslutande och korrigerad redovisning av Dick Wase i Släkt och hävd 1993 nr 2, sida 362-365 och Släkt och hävd 1995 nr 3-4, sida 488-491.
Mattias Loman: Hiertstedt Från Biografiska anteckningar.
Gullan Olsson: Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening nr 69, Petter Hiertstedts epitafium, sidan 2.
Birger Olsson: Hjertstedts epitafium, bilder från invigningen.
Gunå Haskå: På prosten Hjertstedts tid. Liv och händelser i Oderljunga och Perstorp 1810-1845. Utgiven av Skånes Släktforskarförbund.
Ett släktträd som är uppdaterat med en av de nutida grenarna av släkten Hjertstedt.

Last modified: Tuesday, 05-Mar-2019 16:43:07 CET