Umeå Akademiska Kör

Spem in alium, Thomas Tallis (1505-1585)Latin - original
English - rough translation
Svenska - ungefärlig översättning

Spem in alium nunquam habui Preater in tre, Deus Israel,
I have never placed my hope In any other than you, O God of Israel,
Jag har aldrig förlitat mig på någon annan än Dig, O Israels Gud,

qui irasceris, et propitious eris, et omina peccata hominum in tribulatione dimittis.
who can show both anger an graciousness, and all sins of men in troubble dismiss.
som kan visa både vrede och förlåtelse och förlåta hela mänsklighetens synder.

Domine Deus, Creator caeli et terrae, respice humilitatem nostram.
Lord God, creator of heaven and earth, look to our humility.
Herre, Gud, himmelens och jordens skapare se på oss med ödmjukhet.


This page has been visited
2966 times since 2005-11-24.
Updated
2006-11-12.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@accum.se