Umeå Akademiska Kör

Pastime with good company, King Henrik IIIX

Approximate English translation Ungefärlig svensk översättning
     
Pastime with good company
I love, and shall until I die.
Gruch who lust, but none deny,
So God be pleas'd, thus live will I.
For my pastance,
hunt, sing, and dance,
my heart is set!
all goodly sport,
for my comfort.
Who shall me let?
Trivsamt tidsfördriv i gott sällskap
skall jag älska till jag dör.
Klaga den som vill, men ingen kan förneka
Gud tillfreds, så lever jag.
Till mina förströelser;
jakt, sång och dans,
står min håg!
Allt goda lekar,
för mitt välbefinnande,
så vem skulle mig hindra?
     
Youth must have some dalliance,
of good or ill some pastance.
Company methinks then best,
all thoughts and fancies to digest.
For idleness,
is chief mistress of vices all.
Then who can say
but mirth and play
is best of all?
Ungdomen måste ha lite förströelse,
på gott och ont, lite förlustelser.
Sällskap tror jag då är bäst,
som kan upplösa tungsinne och bekymmer.
För overksam tristess
är alla lasters moder.
Vem kan då säga annat
än att munterhet och lek
är det bästa?
     
Company with honesty,
is virtue, vices to flee.
Company is good and ill,
but every man hath his free will.
The best ensue,
the worst eschew,
my mind shall be.
Virtue to use,
vice to refuse,
thus shall I use me!
Gott och ärligt sällskap,
är dygd, och last att fly.
Umgänge är väl på gott och ont,
men varje man har sin fria vilja.
Det bästa eftersträva,
och det sämsta sky,
skall vara min avsikt.
Nyttja dygden,
avstå lasten,
så skall jag förvalta mig!
     

This page has been visited
2342 times since 2006-11-04.
Updated
2006-11-12.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@accum.se