Umeå Akademiska Kör

O Virtus Sapientiae, Hildegard von Bingen (1098-1179)

Original Latin text English translation Ungefärlig svensk översättning
     
O virtus Sapientiae,
quae circuiens circuisti
comprehendendo omnia
in una via, quae habet vitam,
tres alas habens,
quarum una in altum volat,
et altera de terra sudat,
et tertia undique volat.
Laus tibi sit, sicut te decet,
O Sapientia.

O strength of Wisdom
who, circling, circled,
enclosing all
in one lifegiving path,
three wings you have:
one soars to the heights,
one distils its essence upon the earth,
and the third is everywhere.
Praise to you, as is fitting,
O Wisdom.

O styrka hos Salomons visdom
vilken kretsar, kretsade,
omsluter alla
i en livgivande riktning,
tre vingar har du:
en som svävar högt över jorden,
en som tar fram det väsentliga på jorden,
och den tredje som är överallt.
Lovad vare dig, som är klok,
O Salomons visdom.

     

This page has been visited
3305 times since 2006-11-28.
Updated
2006-11-28.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@accum.se