(Studentföreningen)

Take me to the stars

yrn.gif (2033 bytes)

"Våren 1997 konstaterade några studenter från planeten Alpha Ceti IV att befintliga nationer vid Umeå Universitet, inte sträckte sig utanför planeten Tellus gränser. För att kunna bibehålla sin egen kultur och kunna träffas under någorlunda normala förhållanden bildades "Yttre Rymdens Nation".

Mycket tidigt fick nationen påhälsningar av andra mindre kamratliga organisationer, såsom FBI, CIA, KGB och MI6 för att nämna några. Men med hjälp av uppsatta världsomspännande kontakter, infödingar på den aktuella planeten, kunde dock dessa organisationer ledas på villovägar. För att vara på den säkra sidan och inte dra åt sig alltför många blickar, lades ordet "Studentföreningen" till nationens namn.

Meningen med en egen "studentförening" var att för medlemmar visa dokumentärer och andra egna filmatiserade händelser. Små tillställningar, kallade "fester" anordnades, så att medlemmarna kunde samtala och inmundiga Romulanskt öl. Ibland skulle medlemmarna även kunna samlas utomhus för att elda avlånga malda köttdelar i skinn (lokal beteckning "grilla korv") och för att titta upp mot de egna hemtrakterna. Dessa tillställningar kallas "UFO-spotting".

Saxat ur tidningen "Illegal Aliens"   nr 8, 2032.


SAMMANFATTNING

Studentföreningen Yttre Rymdens Nation är en förening för studenter och personal vid Umeå Universitet (gäller även Skogis) med en passion för science-fiction, fantasy och liknande genrer.

Varannan söndag kl. 18 visar vi film i Dramastudion i Humanisthuset. Mestadels är det Sci-Fi filmer, men även en del skräck- och kultfilmer visas. YRN har också ett videotek med filmer som medlemmar får låna gratis.

Det händer att vi ibland samlas utomhus på vårterminer för UFO-spotting, dvs korvgrillning.

Medlemsavgiften är 30 kr för en termin och 50 kr för två. Betalning sker enklast vid något filmvisningstillfälle.

Information om kommande aktiviteter erhålls via vår hemsida.


Läs vad Vertex skrev om oss i nr 5/97

Yttre Rymdens Nations stadgar


Alien Attack!