Välkommen till min hemsida
Welcome to my home page


April 2005. Körsbärsträd i Japan.
Cherry trees in Japan.

Mina länkar / My links
 

One word frees us
of all weight and pain of life:
that word is Love

Ett enda ord hjälper oss
att bära livets bördor.
Ordet är Kärlek
                         Sophocles
 

 Aktuellt
Rödluvan and the spring
Our need for light and peace
Rödluvan and the spring in Japan
Rödluvan and glistening glass

Vårt behov av ljus och stillhet
Blommor till Rödluvan

Internet
 

Academic Computer club, Umeå Universitet

 

 


 

Lyckan

Lyckan i sig är tillräcklig motivering.
Vackra företeelser är riktiga och sanna,
så vackra handlingar behagar gudarna.
Visa människor har en inre känsla
för vad som är vackert, därför är  höjden
av vishet att lita till sin intuition och följa
den. Svaret på den avgörande frågan
om vad som är rätt finns i en människas
eget bröst. Tro på dig själv!
                                                Aristotle


Flower in Japan Photo Lennart Schedin

 


2016-03-10
If you like, drop me a line. Wilhelmina Schedin wschedin@algonet.se