In English          
UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2008
(Denna sida uppdateras i maj månad varje år)

Uppsamlingstentamina erbjuds varje höst veckan före terminsstart.

Skrivningsanmälan görs on-line via detta formulär (under perioden 2008-05-20 - 2008-08-15)

Samtliga skrivsalar är belägna i Östra Paviljongen (Ålidbacken 23 om inte annat anges).

Litteraturlistor Ht-07 och Vt-08   PDF-versioner  (du behöver Adobes Acrobat Reader)

Osäker på vilket/vilka moment du skall tentera? (via ditt konto på UmU portal)

Uppsamlingstentamina sker i Umeå.


<< Tillbaka
Lennart.Widmark@usbe.umu.se