Lennart Widmark

Värd


Ärade gäst ! (Den här sidan vänder sig i första hand till nybörjaren.)
Min hemsida och dess "delsidor" fungerar effektfullast om de visas via Netscape 1.1 på PC, fontstorlek 10 och färgskärm (256).
Totalt rör det sig om 200 filer, 1,7 Meg varav 0,9 är bilder.

Beroende på om du kör via Mosaic eller Netscape samt femtioelva andra orsaker kan det "hänga sig" i internet.

Du kommer då vidare genom att uppe i bildskärmens vänstra del trycka på symbolen som föreställer en pil riktad åt vänster.

I Mosaic kan du i bland få upp en ruta innehållande ett felmeddelande. Du går då vidare genom att klicka på "OK". Det kan bli så att du får klicka på OK ett antal gånger innan du kommer vidare.

I bland kan texten på bildskärmsidan försvinna. Det fixar du genom att trycka på pilen som är riktad åt vänster och därefter på pilen som är riktad åt höger om det ändå inte funkar måste du trycka på reloadsymbolen (den cirkelformade pilen).

Som du redan vet så förflyttar du dig genom att "klicka" på den blå texten. Observera dock att vissa bilder eller symboler har samma funktion, dvs att du kan komma vidare genom att "klicka" på bild eller symbol.

Den sk URL(location)-texten, t ex denna sidas http://www.acc.umu.se/~widmark/lwtips.htm anger att texten finns sparad för snabb upphämtning i vår egen server. Om du för pilen till blå dag och sedan till blå natt ser du längst ner på skärmbilden vart du hamnar om du klickar.
Tecknet #2 betyder att jag har gjort ett sk ankare som förflyttar dig en bit ned på föregående sida.

Ha en bra dag/natt !

Det kan allt som oftast ta alltför lång tid innan du får upp det du via "klicket" efterfrågat. Då kan du i Mosaic göra ett klick på jordgloben så avbryts sökningen. Därefter kan du gå vidare till annan http som funkar snabbare. (I Netscape klickar du på den röda stoppknappen).

Om du hittar någon "http" som du tycker är särskilt bra (min hemsida till exempel) kan du via Mosaic och Navigate (högst upp på skärmen) välja "Add Current To Hotlist". Då sparas den http som står på URL(location)-raden (motsvarande i Netscape heter Bookmarks). Genom Navigate kan du också välja "Menu Editor" och skapa en egen menu för dina egna hotlists.

PS, om du skall spara mig bör du välja http://www.acc.umu.se/~widmark/ ,dvs den här sidan .

(Om du har en maskin med ljudkort osv kanske denna länk är intressant ? )


Har du synpunkter på min behandling av det tyska eller det franska språket kan du höra av dig (möjligen tar jag till mig dina rättelser).

Disclaimer


< lwidmark@hh.umu.se >