Nä, jag har raderat bort denna gigantiska tabell (ca 10k). Det blev för mycket att hålla reda på, uppdateringar osv. Du är välkommen till min nya omstrukturerade (logiskt uppbyggda ?)
Studieinformationssida !
Lennart Widmark´s Very Personal Home Page in Swedish
< Lennart.Widmark@fek.umu.se >