Det blir ingen FISKETRÄFF 2004.

Kontakta Tommy Stenlund om planerna för 2005.

Tidigare års upplägg, se nedan


  

FISKETRÄFF 2003

SPORTFISKARNA AC OCH SORSELE FISKE INBJUDER FÖR SJUNDE ÅRET TILL: TRE DAGARS FISKEVÅRDSTRÄFF MED FLUGFISKE

  Plats:   Sorsele, Vindelälvens Turistbyrå.
  Tid:    Fre. 13/6 kl 17.00 t o m Sön. 15/6.
  Boende: Stora Harrträskets fiskecamp.

  Avgift: 1000 kr/person (Betalas vid ankomsten).

  · I avgiften ingår boende i 4-bäddsstuga vid
    Stora Harrträsket, båt och fiskekort
  · Lunch och middag (frukost ordnas själv)
  · Lån av flugfiskeutrustning

  Träffansvarig: Tommy Stenlund, 0952-140 66
  Tommy.stenlund@sorsele.se


  ANMÄLAN SENAST 2003-06-01 !
  Till Vindelälvens Turistbyrå
  Tel: 0952-140 90, Fax: 0952-142 96
  E mail: turist@vindelalven.se


  PROGRAM:

  Fredag
  17.00	Samling vid Turistbyrån. Praktiska frågor och ev. proviantering.
     	Information om Sorsele fiskevårds och fisketurismarbete.
  18.00	Inkvartering vid St. Harrträsket och kvällsfiske.

  Lördag
  10.00	Upptagning av provfiskenät/analys.
  12.00	Fältlunch.
  13.00	Heldag/kväll vid Juktån. Förevisning av flugfiske,
     	fiskproduktion och fiskeregler.
  17.00	Fältmiddag och kvällsfiske.

  Söndag
  09.00	Städning av stugor.
  10.00	Förevisning av elfiske och biotopvård (flottledsrestaurering).
  12.00	Fältlunch.
  13.00	Fiskeanpassad insektslära.
  15.00	Fritt fiske
  17.00	Fältmiddag och avslutning. Hemresa alt. fritt fiske.


  VÄLKOMNA !


< < < Tillbaka