A BASIC 3X2 TABLE

Det är inte
fel datorn

Ta en titt i ditt "GO-bibliotek"

\|||||||||/
(o o)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JAVA

NÖDUTGÅNG


< lwidmark@hh.umu.se >