Anders Isakssons lösning på "imagemap", för pekaren till olika delar på bilden.

Motsvarande
inlagt i tabell

(Funkar åtminstone
t om N2.02)


dras samman om du ser bilder

The same as above but using the Layer technique in HTML 4.0

Eller varför inte en knappsats

Besök gärna Anders Isakssons hemsida.

"Traditionell maplösning"

Den här bör du nog se

Det här är inte vilken map som helst, i den här kan du om du vill lägga in din egen URL.
(URouLette)

Här är en icke stokastisk imagemap , metamap

< lwidmark@hh.umu.se >