Kursplaner företagsekonomi normal studietakt vårterminen 2007. (A,B,C och D-nivå)

Kursernas inplacering i tiden


ANM. Kursplaner och litteraturlistor fastställs normalt i maj/juni.
< < < Tillbaka (litteraturöversikt)
< Lennart.Widmark@usbe.umu.se >