Kursplaner företagsekonomi normal studietakt höstterminen 2006. (A,B,C och D-nivå)

Kursernas inplacering i tiden

ANM. Kursplaner och litteraturlistor fastställs normalt i maj/juni.

< < < Tillbaka (litteraturöversikt)
< Lennart.Widmark@usbe.umu.se >