Lennart Widmark
Studievägledare

In English

VÄLKOMMEN TILL MIN OFFICIELLA HEMSIDA !

Via denna sida kommer du att finna information om studier i ämnet företagsekonomi från introduktionskurs upp till och med forskarutbildningen.


Du kan nå mig via :
Internet Mail: lwidmark@hh.umu.se
(Det kan vara problematiskt att nå mig via Netscape, systemet är inte tillförlitligt. Sändaren får inget felmeddelande och mottagaren får aldrig det sända meddelandet. Använd i stället din ordinarie e-postsändare).

Tel. : 090-786 51 98
Fax : 090-786 66 74

Lennart Widmark
Umeå Universitet
Institutionen för företagsekonomi
901 87 UMEÅ


Om du är intresserad av :

Civilekonomprogrammet, kontakta Gisela Taube-Lyxzén

Internationella ekonomprogrammet, kontakta Tone Höstman

Service Management programmet kontakta, Anders Stenberg


En länk till min andra Hemsida.............(sker automatiskt via Netscape 1.1N)

< lwidmark@hh.umu.se >