Umeå universitet
Handelshögskolan
(Umeå School of Business)

INGENJÖRSKURSER   Ht-2006/VT-2007

Lokaler: Samhällsvetarhuset
Studievägledning: Lennart Widmark
Mottagningstid: Dagligen 10.00-12.00.
tel 090-786 51 98, fax 090-786-66-74
Studievägledarens informationssida
e-post: Lennart.Widmark@usbe.umu.se

< < Handelshögskolan vid Umeå universitet

Entreprenörskap och start av nya verksamheter A, 5 poäng

Innehåll
Kursen utgår från att entreprenörskap är viktigt i alla former av ledarskapssituationer och målet med kursen är att ge insikter inom entreprenörskapsområdet utifrån olika perspektiv såsom individens förutsättningar, företagets utveckling och omvärldsfaktorer.

Förkunskaper
Standardbehörighet D.4.1 med undantag för Samhällskunskap

Urval
Platser erbjuds i mån av vakanser på ingenjörsprogrammen enligt urvalskategori A.

Kursplan Entreprenörskap och start av nya verksamheter, 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform
24012 - ht 2006 - Normal, dagtid, 50% studietakt, 28 augusti - 29 oktober 2006. 10 sammankomster, onsdagar

| Ansökningstider | Ansökningshandlingar | Detaljscheman |


Entreprenöriell affärsutveckling A, 5 poäng

Innehåll
Målet med kursen är att deltagarna lär sig vilka delar som ingår i en affärsplan samt att de konkret i grupp arbetat med att utveckla en verklig affärsplan. Färdigheter fås genom ett konkret arbete som involverar företagets affärside´, produktutveckling, omvärld och marknad. Kursen syftar till att lära sig att använda affärsplanen som ett verktyg för att utveckla existerande företag alternativt starta ett nytt företag.

Förkunskaper
Standardbehörighet D.4.1 med undantag för Samhällskunskap

Urval
Platser erbjuds i mån av vakanser på ingenjörsprogrammen enligt urvalskategori A.

Kursplan Entreprenöriell affärsutveckling, 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform
24014 - ht 2006 - Normal, dagtid, 50% studietakt, 30 oktober 2006 - 14 januari 2007. 10 sammankomster, onsdagar

| Ansökningstider | Ansökningshandlingar | Detaljscheman |


"Nätuniversitetskurser"

Projekt: Organisering, ledning och styrning, A, 10 poäng

Innehåll
1. Organisering, ledning och styrning (5 poäng)
2. Projektarbete (5 poäng)
En träff kommer att ske under kursen i samband med kursintroduktionen.
Kursintroduktion på respektive samlingsort: Umeå (30/8), Stockholm (31/8) och Göteborg (1/9).

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.   Vad innebär detta ?

Kursplan Projekt: Organisering, ledning och styrning, A, 10 poäng
Kursens hemsida

Anm kod - Starttermin - Studieform
24010 - ht 2006 - "Internet" 50% studietakt, 28 aug 2006 - 14 jan 2007.

| urvalskategori A | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Projektledning: Kontroll och Ledarskap A, 10 poäng

Innehåll
1. Projektstyrning (5 poäng)
2. Ledarskap i projekt (5 poäng)
Ingen fysisk sammankomst sker för denna kurs.

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.   Vad innebär detta ?

Kursplan Projektledning: Kontroll och Ledarskap A 10 poäng

Kursens hemsida

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
UMU 24001 - vt 2007 - "Internet" 50% studietakt, 15 jan 2007 - 3 jun 2007.

| urvalskategori A | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Företagsekonomi AI, 10 poäng (... tidigare benämn. Företagsekonomi för icke-ekonomer)

Innehåll
1. Externredovisning (5 poäng)
2. Marknadsföring (5 poäng)

Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt standardbehörighet D.4.1   Vad innebär detta ?

Kursplan Företagsekonomi AI, 10 poäng
Kursens hemsida

Anm kod - Starttermin - Studieform - Kurstid
24018 - ht 2006 - "Internet" 50% studietakt, 28 aug 2006 - 14 jan 2007.

| urvalskategori A | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |


Företaget en marknadsberoende organisation A, 5 poäng

Innehåll
Kursen syftar till att ge de viktigaste grunderna i företagsekonomi.
- Företaget och dess affärsidé, mål och strategier.
- Företagets organisation och ledarskap.
- Uppbyggnaden och användandet av företagsekonomiska modeller och kalkylsystem.
- Företagets huvudrapporter ; årsredovisning, ekonomiska rapporter med analyser.
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.

Förkunskaper
Standardbehörighet D.4.1 med undantag för Samhällskunskap.

Urvalsregler
I första hand antas studerande som har denna kurs som valbar kurs i högskoleingenjörsprogrammen vid Umeå universitet. Därefter sker urvalet enligt urvalskategori A.

Kursplan Företaget en marknadsberoende organisation A , 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform
Inställd - vt 2007 - Normal studietakt, 19 mars - 26 april 2007.

| Ansökningstider | Ansökningshandlingar | Detaljscheman |


Projekt: process och organisation A, 5 poäng

(Anm. Denna kurs benämndes tidigare: Organisation, ledarskap i temporära organisationer)

Innehåll
· Projektorganisering för effektivitet i en turbulent omgivning.
· Hur avgränsas, planeras, drivs, avslutas, utvärderas och följs ett projekt upp?
· Hur styrs resurserna?
· Hur utvecklas motivation och engagemang?
· Kommunikation och relationer mellan projektmedarbetare, formella organisationen
  och i förekommande fall kundens organisation - intern och extern marknadsföring.
Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment.

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Urvalsregler
I första hand antas studerande som har denna kurs som valbar kurs i högskoleingenjörsprogrammen vid Umeå universitet. Därefter sker urvalet enligt urvalskategori A.

Kursplan Projekt: process och organisation A , 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform
Inställd - vt 2007 - Normal studietakt, 27 april - 3 juni 2007.

| Ansökningstider | Ansökningshandlingar | Detaljscheman |


Industriell ekonomi A, 5 poäng

Innehåll
Kursens mål är att ge grundläggande kunskap om ekonomiska begrepp, modeller och metoder som är användbara och viktiga för en industriellt verksam civilingenjör. Kursen skall ge färdigheter i hur ekonomiska begrepp används vid ekonomisk rapportering och kalkylmodeller för bedömning av investeringar, projekt och produkter. I kursen ges även förståelse för grunderna i marknadsföring och organisation.

Förkunskaper
Standardbehörighet D.4.1 med undantag för Samhällskunskap

Urval
Platser erbjuds i mån av vakanser på ingenjörsprogrammen enligt urvalskategori A.

Kursplan Industriell ekonomi A, 5 poäng

Anm kod - Starttermin - Studieform
UMU 24009 - vt 2007 - Normal, dagtid, 50% studietakt, 19 mars - 3 juni 2007. 10 sammankomster, onsdagar

| Ansökningstider | Ansökningshandlingar | Detaljscheman |


Till katalogen med samtliga kurser i Företagsekonomi

< < < Tillbaka

< Lennart.Widmark@usbe.umu.se >