Praktisk information kring studierna i företagsekonomi, Umeå Universitet.1. Adressändring 5. Datorer , Program, E-post mm   9. Kopiering 13. Studentkåren
2. Anslagstavlan 6. Examen, Grupprum 10. Meritförteckning 14. Studiemedel, Sjukskrivning
3. Biblioteket 7. Funktionshinder , Studenthälsan 11. Scheman, skrivsalar 15. Studieteknik
4. Bostad 8. Institutionsstyrelse 12. Studentexpeditionen 16. Studievägledare


Se även dessa länkar :

Umeå universitetets arbete för likabehandling av Studenter

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Umeå universitet

Policy för hantering av misstanke om försök till vilseledande
Ett antal blanksteg
1. Adressändring

Umeå universitet hämtar din address från fokbokföringen. Det innebär att post från universitetet och oss hamnar där du är mantalsskriven. Om du vill ha posten till din studieortsadress kan du via Studentexpeditionen i det sk LADOK-systemet lägga till en “Tillfällig address” och samtidigt ange under vilken tidsperiod den adressen gäller. Oavsett om du är mantalsskriven i Umeå eller inte så bör du när du flyttar inom Umeå kontakta Studentexpeditionen eftersom universitetet endast uppdaterar från folkbokföringen ett par gånger per år. Fr om 1 september 2003 kan du själv ändra din tillfälliga adress och telefonnummer. Om Umeå universitets hantering av e-postadresser se nedan.

Observera också att det är lämpligt att anmäla ny adress till din studentkår och till den studerandeförening du är medlem i.


2. Anslagstavlan

Fristående kurs och programmen har egna anslagstavlor utanför Studentexpeditionen Där anslås bl a gästföreläsningar, Scheman (schemaändringar), tentamensresultat och annan information som vi anser att du har nytta av. När ett meddelande om t ex en schemaändring anslagits utgår vi från att de studerande därmed meddelats.

Ta för vana att gå förbi och titta på anslagstavlan varje dag.


3. Biblioteket

Universitetsbiblioteket (UB) har i huvudsak sina lokaler i Samhällsvetarhuset. Det omfattar huvudbibliotek (forskarsal och kursbibliotek), tre filialbibliotek samt institutionsbibliotek.

I kursbiblioteket skall minst ett exemplar av all förekommande kurslitteratur finnas.

Största delen av bibliotekets samlingar är avsedda för hemlån. Undantaget är tidskriftshäften, skönlitteratur på svenska, lexikon, bibliografier och vissa specialsamlingar.

I bibliotekets forskarsal finns 114 enskilda forskarplatser, 30 av dessa är avsedda för tillfälligt bruk (så kallade öppna platser).

Klassifikationssystemet på universitetsbiblioteket är annorlunda än på ett vanligt bibliotek. Böcker och tidskrifter står uppställda i nummerföljd på hyllorna. Tag först reda på bokens eller tidskriftens SIGNUM (ämnesbeteckning och uppställningsnummer) via universitetsbibliotekets datoriserade söksystem (ALBUM). I universitetsbiblioteks "guide till företagsekonomi" kan du få ytterligare information. Här är en Systematisk(Internet)katalog, (SAB-systemet).


4. Bostad

Det finns mer än 5000 studentrum och studentlägenheter i Umeå. De flesta inom 2 km avstånd från campus området. Stiftelsen Umeå Studentbostäder (Bostaden) förvaltar dessa studentbostäder som består av ca 3000 enkelrum och ca 2000 lägenheter.

Enkelrummen uthyrs möblerade och är ca 20 kvm stora. Egen dusch och toalett ingår men kök och matrum delas av samtliga i korridoren oftast 9-15 personer.

I många av studentbostäderna finns jack för uppkoppling till internet via "direktlina". Bostadsområdena ligger i stadsdelarna Ålidhem, Mariehem, Carlshem, Nydalahöjd samt på Gluntens väg och Axtorpsvägen.

Bostaden (Studentbostäder)
tel. 090-177500 enkelrum och lägenheter
Öppettider : mån, ons 08.00 - 16.30   tis, tor 08.00 - 18.00   fre 08.00 - 15.00

I anslutning till terminsstarterna ordnar även Umeå kommun akutrumsförmedling.

Andra vägar att ordna bostad är att annonsera i ortstidningarna :

Västerbottens-Kuriren. tel 090-151000.
Västerbottens Folkblad. tel 090-170000.

Här är samtliga kända bostadsförmedlare i Umeå (samt en förnämlig karta över Umeå)


5. Datorer

För dig som studerar företagsekonomi finns särskilda datorlab. Samtliga datorlab finns i Samhällsvetarhusets källare, för närvarande 124 datorer fördelade på 9 datorlab. Det finns tillgång till färgscanner för OCR och bildbehandling. I varje lab finns förstås även skrivare.

5.1. Program

Till ordbehandling används Word och som kalkylprogram användes Excel. Statistikprogrammen SPSS och Minitab finns också tillgängliga. Grafik finns i samtliga program men programmet Powerpoint kan med fördel användas då du skall förbereda presentationer.

5.2. Internet

Ett annan hjälpmedel i datorlab är Netscape/Explorer som ger möjlighet till informationssökning och kommunikation över hela världen. På "webben" finns även lokal information som kan vara av intresse under din studietid i Umeå. Här hittar du lokaltrafiken i Umeå ULTRA´s busstidtabeller
Fr om 1996-12-03 måste du ha e-postadress (@umu.se) för att kunna utnyttja internet i labsalarna. För ytterligare information.

5.3. Öppettider

Lab är i princip tillgängliga dygnet runt inkl helger. Upplåsning sker genom att ett låskort drages i kortläsare vid ytterdörr mot dammen. Separat kortläsare finns dessutom vid varje lab.

Datorerna får användas av studenter när de inte är bokade för undervisning enligt anslag på dörrarna.

5.4. Låskort

Låskort kan köpas för 60 kr/läsår på Studentexpeditionen (vid sal 306) mot uppvisande av legitimation. Utgångna kort aktiveras via Studentexpeditionen för 30 kr.

Observera att du kan uppmanas av nattvakterna att visa leg. om du arbetar nattetid.

5.5. Larm

Dörrlarm är insatta så att en kraftig summer ringer om dörren inte stängs inom ca en minut. Att dörrarna hålls stängda/låsta är ur stöldsynpunkt speciellt viktigt utanför arbetstid.

5.6. Utskrift

För laserutskrift krävs speciella kort (50 sidor för 30 kronor) som köpes via :

Lokalbokningen i Samhällsvetarhuset. (Tornet)
Öppettider: Mån-fre 09-11.30 och 13-15

Via Lokalbokningen kan du, förutom att boka grupprum för grupparbeten, även köpa OH-film, OH-pennor, disketter, telefonkort, frimärken, kuvert, pennor, kollegieblock och kasettband. För utlåning har lokalbokningen bandspelare, utrustning för telefonintervju samt utrustning för utskrift av inspelade intervjuer.

5.7. Studerandeföreningar

I Samhällsvetarhuset (sal 301) hittar du Finansföreningen/Finansutskottet, de har datorer direktuppkopplade mot REUTER, ECOVISION och SIX.

Om du är intresserad av att lägga ut egna "websidor" kan du gå med i Academic Computor Club, där du som medlem får en area i deras server (acc). Här hittar du samtliga studerandeföreningar vid Umeå universitet.

5.8. E-postadress

En egen individuell datorpostadress får du gratis som aktiv studerande vid Umeå universitet under förutsättning att du betalt terminsavgift (kåravgift) till Umeå Studentkår.

Uppsök därför snarast UMDAC (Umeå universitets datorcentral) som finns i MIT-huset på universitetsområdet, (byggnad V). Där får du även gratis det kommunikationsprogram (EUDORA) som du använder för att kunna sända och ta emot elektronisk post i labsalarna ... eller från din hemdator.

Fr om vårterminen 2002 tilldelas samtliga studenter vid Umeå universitet användaridentitet, e-postadress och ett personligt identitetsnummer. Det personliga identitetsnumret hittar du på ditt antagningsbesked. Den unika sifferkombinationen i identitetsnumret kan t ex ersätta personnummer när tentamensresultat anslås. Ytterligare en konsekvens är att inga andra e-postadresser än de med ändelsen @student.umu.se läggs in i det sk LADOK-systemet. Vill du nås via e-post men föredrar din “ordinarie” e-postadress så kan du få hjälp på UMDAC med att lägga in en sk “forward” från student.umu.se-adressen till annan e-postadress. Via www.verktyg.umdac.umu.se/ kan du själv göra eftersändningen från "@student.umu.se" till den mailadress du föredrar. Via Umeå universitets webmail.umu.se kan du numera också kolla din student.umu.se-adress.

En uppenbar nyttighet med att ha en @student.umu.se-adress är att du fr om 1 september 2003 själv bl a kan titta på dina studieresultat samt ändra adress och telefonnummer.

Om du är intresserad av Umeå universitets strategi för informationstekniken kan du besöka IT-gruppens hemsida.

5.9. Nätdrift etc.

Fr o m mars månad 2002 går trafiken från och till Umeå med kapaciteten 2,5 Gbit/s via GigaSUNET (tidigare 155 Mbit/s). Radiolannätet fungerar nu i bl a Samhällsvetarhuset. Information om hur du tar del av denna möjlighet finns via denna länk


6. Examen

Vid Umeå universitet kan du via fristående kurs ta följande Examina :

Högskoleexamen , 80 poäng
Filosofie kandidatexamen , 120 poäng
Ekonomie kandidatexamen , 120 poäng
Filosofie magisterexamen , 160 poäng
Ekonomie magisterexamen , 160 poäng
Ekonomie- och Filosofie magisterexamen med inriktning, 160 poäng
Att tänka på : Hel kurs, avslutad kurs, slutbetyg på kurs, examensgrundande kurs ?


7. Funktionshinder

Umeå universitet ansvarar för att funktionshindrade studenter får stöd och service under studietiden. Denna service gäller bestående funktionshinder som kan verifieras med intyg. Exempel på stöd som Umeå universitet kan ge: - anteckningshjälp, - lektörshjälp till synskadade, rörelsehindrade och studenter med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), - personlig assistent till synskadade eller rörelsehindrade, - datorstöd till studenter med läs- och skrivsvårigheter, reumatiker m fl. - teckenspråkstolk till döva och hörselskadade, - stödundervisning/extra handledning, - specialarrangemang i undervisning och vid examination, - anpassade högskoleprov för dyslektiker och gravt synskadade. För vidare information kontakta studievägledaren eller kontaktpersoner för funktionshindrade studenter vid Umeå universitet. Se även Studenthälsan


8. Institutionsstyrelse

På institutionsnivå utgör en institutionsstyrelse det styrande organet. Den är sammansatt av företrädare för de anställda och de studerande. I institutionsstyrelsen behandlas frågor som bl a rör grundutbildningen. Om du som studerande har synpunkter på undervisningens uppläggning, kursplaner, scheman mm inom ett visst delområde hos oss bör du i första hand vända dig till studierektor eller till studeranderepresentanten i institutionsstyrelsen.


9. Kopiering

För mångfaldigande av t ex PM finns ett antal kopiatorer vid sal 204 i Samhällsvetarhuset. Kopieringskort finns att köpa via en kortautomat vid Lokalbokningen vid det sk Kafé Tornet. (OH-blad, OH-pennor, telefonkort och frimärken finns också att köpa via Lokalbokningen).


10. Meritförteckning

Fr om vårterminen 2004 kommer Umeå universitet ej längre att skicka hem den sk Meritförteckningen. (Två gånger per år, december och maj, fick de studerande automatiskt en meritförteckning hem i brevlådan) Numera kan du själv skapa en meritförteckning över dina studieresultat som rapporterats in i det sk LADOK-systemet. Vill du ha ditt intyg på engelska så går det också bra.


11. Scheman

Inför varje nytt moment sätts det nya schemat upp på anslagstavlan. Dessutom är scheman utlagda i särskilda fack utanför Studentexpeditionen. Följande scheman finns på webben:

Kurswebb (Fek A och Fek B)
Detaljscheman
Översiktsscheman
Uppsamlingstentamina i augusti
Skrivsalar (Östra paviljongen)


12. Studentexpeditionen

Handelshögskolan har sin Studentexpedition vid sal 306, Samhällsvetarhuset. Där kan du införskaffa det material som i kursplanens litteraturlista benämnts Studentexpeditionen. Den sk kursadministrationen sköts härifrån, kursernas detaljscheman, resultatrapportering, meritutdrag, osv osv.:

Susanne Nilsson
Fristående kurser och program.
E-post: Susanne.Nilsson@usbe.umu.se
tel 090-7865383, Fax 090-7866674 mån-fre 08.00-14.30

Studentexpeditionens öppettider:
Må-torsdag 10.00-11.15 och 12.00-14.30
Fredag, endast förmiddag 10.00-11.15


12.1 Studenthälsan

Under din studietid kan du vända dig till Studenthälsans personal (psykolog, kuratorer, sjuksköterska och sjukgymnast) med olika frågor som rör din psykiska och fysiska hälsa, din sociala situation och din studiesituation. Besöken på Studenthälsan är kostnadsfria och de har tystnadsplikt.

Studenthälsan erbjuder också kurser i "Våga tala i grupp" och Stresshantering. Du kan även genomgå en Hälsoprofilbedömning för att se över din livsstil samt få hjälp med viktproblem.

Studenthälsan har sina lokaler i förvaltningshuset, östra flygeln, plan 2 (bottenvåningen), ingång runt hörnet mot Samverkanshuset (byggnad D på campusområdet). Information och administration vardagar 09.30-11.30 tel 090-7869050.


13. Studentkåren

Umeå Studentkår har kårobligatorium. Det innebär att du som student vid Umeå universitet är tvingad att vara medlem i Studentkåren. För att slippa förseningsavgift är det självklara tipset att du betalar kåravgiften vid terminens början. Det är naturligtvis även en hel del fördelar kopplade till medlemskapet bl a tillgång till IKSU´s mycket välutrustade idrottshall. Du får också medlemstidningen VERTEX samt utnyttja de kraftiga rabatter som Umeå universitet förhandlat fram med bussbolag, SAS, SJ etc ( i vissa fall upp till 82% rabatt).

Information från Umeå Studentkår inför varje termin (info om inskrivning i Studentkår, färsk student, regler om kåravgift, utbytesstudent samt information till distansstudenter och studenter vid utlokaliserad utbildning osv.)

Studentkåren har sin expedition i Universum (byggnad E på campusområdet)
Kårexpeditionen är öppen alla dagar 10.00-15.00 tel 090-7869000.


14. Studiemedel

Det finns ett särskilt försäkringsskydd för dig som studerar med studiemedel. Du skall anmäla din sjukdom till försäkringskassan första sjukdagen. Om du är sjuk längre än en vecka bör du skicka intyg från läkare till kassan. (Obs! Försäkringen gäller dock bara vid heltidssjukskrivning.) Fördelarna med anmälan till försäkringskassan är:
- Du behöver inte betala tillbaka studiemedel för den tiden som överskrider 30 dagar.
- CSN tar hänsyn vid dokumenterad sjukskrivning om du inte tar dina poäng.
Ytterligare information : Studiemedel under sjukdom

CSN i Umeå

Besöksadress : Götgatan 3
Postadress : Box 144 , 901 04 Umeå
Telefon : 0771-276 000 (= ett lokalsamtal). Fax: 090-15 69 40
Besökstid : mån-fre 12-15
Telefontid : mån-fre 08.00-16.30


15. Studieteknik och Studievanor

Att studera på universitet är inte svårt men det är annorlunda än på gymnasiet . Det kräver bl a betydligt mer självstudier. StudentCentrum/Studievägledning och Studieinformation ger varje termin kurser i studievanor och studieteknik. Normalt anslår jag information om detta på vår anslagstavla, kontakta annars StudentCentrum.

Här har du också en bra introduktion och hjälp till självhjäp vad gäller god studieteknik. Ytterligare källa är provet.nu (länken Studieteknik) och Studieteknikförlaget. Om du redan har fått problem med studierna och har behov av enskild hjälp bör du även kontakta mig.


16. Studievägledaren

Just det, det här alfabetet slutar på S !

För att få information om det allehanda som rör studierna och den specifika studiesituationen skall du kontakta mig. Du hittar mig i Samhällsvetarhuset (byggnad B), plan 3 (i anslutning till det sk Tornet), och mer precist här i Handelshögskolans lokaler. Är du inte i Umeå får du tag i mig via:

E-post: :Lennart.Widmark@usbe.umu.se
Tel: 090-786 51 98 Fax: 090-786-66-74

Umeå universitet
Handelshögskolan
Lennart Widmark
901 87 UMEÅ
Välkommen till en studierik tid hos oss på feken !


Har du funderingar kring Handelshögskolans program ? Kontakta gärna :
Civilekonomprogrammet (CE)
programvägledaren Gisela Taube Lyxzén
International Business Program (IBP)
programvägledaren Carina Eurenius-Lindberg
Service Management (SM) programmet
programvägledaren Carina Eurenius-Lindberg
Handel- och logistikprogrammet (RSCM)
programvägledaren Carina Eurenius-Lindberg


Denna sidas URL. http://www.acc.umu.se/~widmark/lwinfo.html
Klockan är nu och dagens datum är (via förnämliga Mozilla)