Bergets rikedomar fascinerar Antti och Anna Karin Hulterström. När de får tillfälle tar de hammaren och mejseln och ger sig ut i naturen för att leta sten och mineraler.
E-post/E-mail : Antti.Hulterstrom at geonord.org
Photo : Ulf Hägglund, Västerbottens Folkblad
Intressant artikel i VF (in Swedish)

just a back gif Back to the Mineral Gallery
< Lennart.Widmark@fek.umu.se >