From the left
Crazylace Agat from Mexico
Turkos from USA
Malakit from Africa


Collection : Antti Hulterström, e-mail Antti.Hulterstrom at geonord.org
Photo : Ulf Hägglund, Västerbottens Folkblad

- Antti gör vackra smycken av stenar också. De här skönheterna är sågade, polerade och infattade i silver. Den stora tillvänster är en crazylace agat från Mexiko. Den blå är en turkos från USA och den gröna en malakit från Afrika.
Intressant artikel i VF (in Swedish)

just a back gif Back to the Mineral Gallery
< Lennart.Widmark@fek.umu.se >