Om du inte har möjlighet att skriva ut kursplan via skrivare kan du beställa önskad kursplan här nedan ..... du hittar annars samtliga kursplaner här

Ett alternativ för dig som letar gamla kursplaner är att göra en sk View - Page Source på denna sida (Visa - Källa)

Välj via "rullgardinen" vilken du önskar få hemsänd
(Det går alltså bara att beställa "en-och-en")

Skriv in ditt namn

Skriv in din adress

Tack för ditt intresse !

| Urvalskategorier | Ansökningstider | Ansökningshandlingar |
| Studievägledarens informationssida |

< Lennart.Widmark@usbe.umu.se >