Kör igång bildagg regatet Värden

    Om du klickar på en länk i det vänstra fönstret så kommer resultatet att visas i det högra fönstret.

    Om du vill skriva ut något klickar du med musen på högra fönstret och skriver ut som vanligt.

    Om du vill lämna detta fönsterdokument så använder du högra musknappen och väljer "Internet shortcut"

    Anm. detta gäller för Netscape på PC