Lennart Widmarks

EXPERIMENT OCH REPROTid är ett kontinuerligt nu !


Lite kvarvarande skrot från trail-and-error-sidan

\|||||||||/
(o o)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-oOOo-(_)-oOOo-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Den här funkar i Netscape
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Du kan enklare göra detta m.h.a < pre >, dvs så här :\|||||/ (o o) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-oOOo-(_)-oOOo-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Den här funkar i Mosaic =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


So what !

Det kanske är dags att tänka på studierna ------------------>


< skyldig till detta : lwidmark@hh.umu.se >