Studentexpeditionen för Handelshögskolan, företagsekonomi.


Vi har vår Studentexpedition vid sal 306, Samhällsvetarhuset. Där kan du införskaffa det material som i kursplanens litteraturlista benämnts Studentexpeditionen. Den sk kursadministrationen sköts härifrån, kursernas detaljscheman, resultatrapportering, meritutdrag, osv osv. Veckan före höstterminsstart ges sk uppsamlingstentamina (glöm inte att göra skrivningsanmälan till Susanne eller Inger).

Det är två personer som arbetar på Studentexpeditionen :


tillbakagif
< Lennart.Widmark@fek.umu.se >