Hej !
  ja det är inte lätt att tränga in i terminologin vad avser kursers nivåbenämningar vid landets universitet och högskolor. Här nedan examensfordringarna vid Umeå universitet för dig som väljer att ha examensämnet företagsekonomi som huvudämne i din kandidat- (120p) respektive magisterexamen (160p).

  För examensnivån kandidat erfordras avslutade påbyggbara kurser om minst 60 poäng i ämnet företagsekonomi.

  Vad innebär detta ? Jo, du skall hos oss här i Umeå (eller vid annat lärosäte i landet) ha läst kurser som är påbyggbara A 20p + B 20p samt C-nivån 20p, där C-nivån inrymmer en teorikurs om 10p (kursutbud hösttermin respektive vårtermin ) samt en C-uppsats omfattande 10p.

  Observera att du hos oss i Umeå söker C-uppsats på sedvanligt sätt, dvs som vilken annan kurs som helst.

  Terminologin på andra företagsekonomiska institutioner kan vara intervall ; 1-20, 21-40, 41-60 alternativt 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60 eller en blandning av detta. Andra uttryck kan vara ; Grundkurs, Fortsättningskurs samt Påbyggnadskurs. I alla dessa varianter ingår ett sjävständigt arbete / uppsatsarbete / examensarbete / kandidatuppsats omfattande 10p


  För examensnivån magister erfordras avslutade påbyggbara kurser om minst 80 poäng i ämnet företagsekonomi.

  I Umeå har vi (t om ht-02) i enlighet med Högskoleförordningen valt att i princip inte göra någon åtskillnad på C- respektive D-nivån, dvs vi har slagit ihop intervallet 41-80p och benämner det C/D-nivån i ämnet företagsekonomi. Snabböversikt över kursutbudet (A-D nivå helfartskurser).

  Observera även här att du hos oss i Umeå söker D-uppsats på sedvanligt sätt, dvs som vilken annan kurs som helst ... dock med beaktande av förkunskapskravet förstås.

  Vad gäller D-kurser kan sägas att det är kopplat till det formella antagningssystemet. Dvs om en institution till sin antagningsenhet (LADOK-systemet) anger att en kurs skall ha ett förkunskapskrav typ "60p företagsekonomi" så benämns kursen "D-kurs". Ett annat alternativ är att förkunskapskravet till en "D-kurs" är att den studerande läst en specifik kurs på C-nivån

  Handelshögskolan vid Umeå universitet håller på att utveckla ettåriga magisterprogram, vilket kommer att innebära att vi kommer att skilja mellan C- och D-kurser i företagsekonomi fr om höstterminen 2003. Information om de nya magisterprogrammen, se USBE:s ettåriga magisterprogram

  Om du vill botanisera bland andra företagsekonomiska institutioners "nivåsystem" så kan du ta en titt på Företagsekonomiska institutioner vid Universitet och Högskolor i Sverige


< < < Till krav för examen vid Umeå universitet

< Lennart.Widmark@fek.umu.se >